De federatie Wallonië-Brussel krijgt een eigen Kruispuntbank. Het project wordt morgen voorgesteld, en maakt deel uit van het fameuze Marshallplan dat de Waalse economie er bovenop moet helpen. Dat het een politiek gevoelig dossier betreft, ligt voor de hand.

De Waalse Kruispuntbank wordt een databank met authentieke bronnen die het leven van de Franstalige burgers en bedrijven moet vergemakkelijken.

Net zoals bij de federale Kruispuntbanken hoopt de Waalse overheid ook de administratieve kosten te kunnen verlagen. Informatie over burgers die reeds beschikbaar is bij regionale of federale ministeries, moet dankzij een dergelijk platform immers niet telkens opnieuw worden ingevoerd.

Volgens mensen dicht bij het dossier zou er heel wat aandacht gaan naar de integratie met de federale Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, en naar de integratie met de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Politiek project

In een mededeling aan de Waalse overheid van eind september heeft de Economische en Sociale Raad van het Waals gewest (de CESRW, een orgaan waarin vakbonden en werkgevers zetelen) nog gewezen op de politieke implicaties van een dergelijk project, de huidige federale situatie indachtig.

Desalniettemin zou het volgens de organisatie toch mogelijk moeten zijn om belangrijke competenties over te kunnen dragen naar de federale entiteiten.

"Zonder eigen Kruispuntbank kunnen we straks terug het papier bovenhalen", oppert men, waarbij er nog eens op gewezen wordt dat er momenteel geen enkele 'verbinding' bestaat tussen de middleware van het Waals gewest, de vroegere Franse Gemeenschap en het Brussels gewest. Vlaanderen zou wat dat betreft beter af zijn, met het MAGDA-platform.

Een Kruispuntbank voor Wallonië-Brussel lijkt alvast een logische stap voor een land waarin de politieke zwaartepunten naar de regio's verschuiven.

Rest enkel nog de vraag of de Waalse overheid de complexiteit van een dergelijk platform niet onderschat, en dan zwijgen we zedig over het budget. Wat dat betreft zit de oprichting van de federale Kruispuntbank voor Ondernemingen nog vers in het geheugen.

De federatie Wallonië-Brussel krijgt een eigen Kruispuntbank. Het project wordt morgen voorgesteld, en maakt deel uit van het fameuze Marshallplan dat de Waalse economie er bovenop moet helpen. Dat het een politiek gevoelig dossier betreft, ligt voor de hand.De Waalse Kruispuntbank wordt een databank met authentieke bronnen die het leven van de Franstalige burgers en bedrijven moet vergemakkelijken. Net zoals bij de federale Kruispuntbanken hoopt de Waalse overheid ook de administratieve kosten te kunnen verlagen. Informatie over burgers die reeds beschikbaar is bij regionale of federale ministeries, moet dankzij een dergelijk platform immers niet telkens opnieuw worden ingevoerd.Volgens mensen dicht bij het dossier zou er heel wat aandacht gaan naar de integratie met de federale Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, en naar de integratie met de Kruispuntbank voor Ondernemingen.Politiek projectIn een mededeling aan de Waalse overheid van eind september heeft de Economische en Sociale Raad van het Waals gewest (de CESRW, een orgaan waarin vakbonden en werkgevers zetelen) nog gewezen op de politieke implicaties van een dergelijk project, de huidige federale situatie indachtig. Desalniettemin zou het volgens de organisatie toch mogelijk moeten zijn om belangrijke competenties over te kunnen dragen naar de federale entiteiten."Zonder eigen Kruispuntbank kunnen we straks terug het papier bovenhalen", oppert men, waarbij er nog eens op gewezen wordt dat er momenteel geen enkele 'verbinding' bestaat tussen de middleware van het Waals gewest, de vroegere Franse Gemeenschap en het Brussels gewest. Vlaanderen zou wat dat betreft beter af zijn, met het MAGDA-platform.Een Kruispuntbank voor Wallonië-Brussel lijkt alvast een logische stap voor een land waarin de politieke zwaartepunten naar de regio's verschuiven. Rest enkel nog de vraag of de Waalse overheid de complexiteit van een dergelijk platform niet onderschat, en dan zwijgen we zedig over het budget. Wat dat betreft zit de oprichting van de federale Kruispuntbank voor Ondernemingen nog vers in het geheugen.