Een 'Instituut voor technologische evaluatie' gaat de technologische keuzes begeleiden die de overheid maakt. Het instituut zou in 2012 moeten worden opgericht.

Tijdens inhuldiging van het onderzoekscentrum CRIDS van de Namense universiteit had de Waalse parlementsvoorzitser Emily Hoyos benadrukt dat het volgens haar belangrijk was om in het Waalse Gewest "een organisme te creëren dat belast is met de technologische evaluatie van ict-beslissingen en -projecten." Dat organisme moet "onafhankelijk van de uitvoerende macht en onder supervisie van de wetgevende macht" staan.

De Waalse regering verklaarde zich akkoord met een dergelijke formule en bekrachtigde die officieel op 25 mei. Er wordt dus een Waals 'Instituut voor technologische evaluatie', dat onder de vleugels komt van het parlement (het is ook in dezelfde gebouwen gevestigd) maar dat opereert "in alle onafhankelijkheid ten opzichte van de verschillende parlementen en regeringen. Er wordt geen enkele hiërarchische macht op uitgeoefend."

De missie van de instelling is om "hulp te bieden bij de politieke beslissingen in het domein van wetenschap en technologie (in de brede zin van het woord: ict, chemie, energie, duurzame ontwikkeling), een constructief en gestructureerd maatschappelijk debat te stimuleren rond wetenschap en technologie, zo goed mogelijk de verschillende 'stakeholders' in het bijzonder en de maatschappij in het algemeen inlichten over de technologisch/wetenschappelijke inzet van bepaalde programma's of projecten waarin technologische keuzes moeten gemaakt worden." Het organisme kan zelfs "alternatieven voorstellen".

Om dat te kunnen doen, zal het instituut thematische analyses maken en een 'interdisciplinair syntheserapport maken over de technische, ethische, sociale, economische, ecologische, juridische, ... aspecten." Om niet constant in een cocon te zitten werken kan de instelling ook beroep doen op "bredere participatieve processen zoals burgerpanels."

Het instituut zou competente experts in de verschillende behandelde materies moeten bijeen brengen. De aanbesteding en de oproep tot kandidaten zou er voor het einde van het jaar moeten zijn.

Een 'Instituut voor technologische evaluatie' gaat de technologische keuzes begeleiden die de overheid maakt. Het instituut zou in 2012 moeten worden opgericht. Tijdens inhuldiging van het onderzoekscentrum CRIDS van de Namense universiteit had de Waalse parlementsvoorzitser Emily Hoyos benadrukt dat het volgens haar belangrijk was om in het Waalse Gewest "een organisme te creëren dat belast is met de technologische evaluatie van ict-beslissingen en -projecten." Dat organisme moet "onafhankelijk van de uitvoerende macht en onder supervisie van de wetgevende macht" staan. De Waalse regering verklaarde zich akkoord met een dergelijke formule en bekrachtigde die officieel op 25 mei. Er wordt dus een Waals 'Instituut voor technologische evaluatie', dat onder de vleugels komt van het parlement (het is ook in dezelfde gebouwen gevestigd) maar dat opereert "in alle onafhankelijkheid ten opzichte van de verschillende parlementen en regeringen. Er wordt geen enkele hiërarchische macht op uitgeoefend." De missie van de instelling is om "hulp te bieden bij de politieke beslissingen in het domein van wetenschap en technologie (in de brede zin van het woord: ict, chemie, energie, duurzame ontwikkeling), een constructief en gestructureerd maatschappelijk debat te stimuleren rond wetenschap en technologie, zo goed mogelijk de verschillende 'stakeholders' in het bijzonder en de maatschappij in het algemeen inlichten over de technologisch/wetenschappelijke inzet van bepaalde programma's of projecten waarin technologische keuzes moeten gemaakt worden." Het organisme kan zelfs "alternatieven voorstellen". Om dat te kunnen doen, zal het instituut thematische analyses maken en een 'interdisciplinair syntheserapport maken over de technische, ethische, sociale, economische, ecologische, juridische, ... aspecten." Om niet constant in een cocon te zitten werken kan de instelling ook beroep doen op "bredere participatieve processen zoals burgerpanels." Het instituut zou competente experts in de verschillende behandelde materies moeten bijeen brengen. De aanbesteding en de oproep tot kandidaten zou er voor het einde van het jaar moeten zijn.