Sinds zijn spectaculaire overwinning op Jeopardy-kampioenen in de VS, heeft het Watson 'cognitief' computersysteem een sterke ontwikkeling gekend, met toepassingen in de medische wereld, de retail sector en de bankwereld. IBM brengt nu de Watson software, diensten en research samen in een nieuwe divisie, de IBM Watson Group. Het betreft een investering ter waarde van 1 miljard dollar, waarvan 100 miljoen wordt voorzien als risicokapitaal voor opstartbedrijven die 'cognitieve apps' bouwen in het kader van de Watson Developers Cloud.

Momenteel wordt Watson als een 'cloud-dienst' aangeboden (Discover Advisor, Analytics Explorer), en volstaat een veel kleinere ict-infrastructuur. Momenteel wordt Watson in de praktijk aangewend in onder meer de bankwereld (Watson Engagement Advisor, met het oog op een betere interactie met klanten), medische opleidingen en de afhandeling van ziekteverzekeringsgevallen. Sinds de start van het Watson Ecosystem in november van vorig jaar, hebben al meer dan 750 bedrijven en ondernemers belangstelling getoond voor de ontwikkeling van toepassingen, met drie partners die al toepassingen testen, aldus IBM.

Er komt een Watson hoofdkantoor in New York City's 'Silicon Alley', en de divisie zal ongeveer 2.000 IBM werknemers in zijn rangen tellen. Aan het hoofd van de divisie komt Micahel Rhodin, voordien sr v-p van de IBM Software Solutions Group. Ook in België wordt aandacht besteed aan Watson, onder meer in de medische wereld. Of IBM'ers in België of de Benelux deel gaan uitmaken van de nieuwe divisie, is nog niet gekend.

Sinds zijn spectaculaire overwinning op Jeopardy-kampioenen in de VS, heeft het Watson 'cognitief' computersysteem een sterke ontwikkeling gekend, met toepassingen in de medische wereld, de retail sector en de bankwereld. IBM brengt nu de Watson software, diensten en research samen in een nieuwe divisie, de IBM Watson Group. Het betreft een investering ter waarde van 1 miljard dollar, waarvan 100 miljoen wordt voorzien als risicokapitaal voor opstartbedrijven die 'cognitieve apps' bouwen in het kader van de Watson Developers Cloud.Momenteel wordt Watson als een 'cloud-dienst' aangeboden (Discover Advisor, Analytics Explorer), en volstaat een veel kleinere ict-infrastructuur. Momenteel wordt Watson in de praktijk aangewend in onder meer de bankwereld (Watson Engagement Advisor, met het oog op een betere interactie met klanten), medische opleidingen en de afhandeling van ziekteverzekeringsgevallen. Sinds de start van het Watson Ecosystem in november van vorig jaar, hebben al meer dan 750 bedrijven en ondernemers belangstelling getoond voor de ontwikkeling van toepassingen, met drie partners die al toepassingen testen, aldus IBM.Er komt een Watson hoofdkantoor in New York City's 'Silicon Alley', en de divisie zal ongeveer 2.000 IBM werknemers in zijn rangen tellen. Aan het hoofd van de divisie komt Micahel Rhodin, voordien sr v-p van de IBM Software Solutions Group. Ook in België wordt aandacht besteed aan Watson, onder meer in de medische wereld. Of IBM'ers in België of de Benelux deel gaan uitmaken van de nieuwe divisie, is nog niet gekend.