Vluchtelingen die familieleden willen opsporen richten zich tot de Rode Kruis-Vereniging in het land waar ze verblijven. Vandaag moet het Rode Kruis-agentschap in dat geval contact opnemen met de zusterorganisaties binnen de verschillende Europese landen, waar informatie over de gezochte personen wordt bewaard. Dat proces is tijdrovend en gezien de vele mogelijke schrijfwijzen van de namen van vluchtelingen ook niet altijd efficiënt. Rode Kruis Vlaanderen zocht DigiPoint, gespecialiseerd in internetoplossingen, aan om een webtoepassing te ontwikkelen waarmee de zoekopdrachten van de vluchtelingen geautomatiseerd kunnen worden. De toepassing houdt rekening met de verschillende mogelijke schrijfwijzen en laat de volgorde van de voor-, tussen- en achternamen vrij. Daarenboven respecteert de applicatie de privacy van de vluchteling. Als de verwant gevonden wordt, kan de nationale Rode Kruis-Vereniging in kwestie met het opgespoorde familielid overleggen over een mogelijk herstel van het contact met de aanvrager. Midden 2007 moet het systeem draaiende zijn.

Vluchtelingen die familieleden willen opsporen richten zich tot de Rode Kruis-Vereniging in het land waar ze verblijven. Vandaag moet het Rode Kruis-agentschap in dat geval contact opnemen met de zusterorganisaties binnen de verschillende Europese landen, waar informatie over de gezochte personen wordt bewaard. Dat proces is tijdrovend en gezien de vele mogelijke schrijfwijzen van de namen van vluchtelingen ook niet altijd efficiënt. Rode Kruis Vlaanderen zocht DigiPoint, gespecialiseerd in internetoplossingen, aan om een webtoepassing te ontwikkelen waarmee de zoekopdrachten van de vluchtelingen geautomatiseerd kunnen worden. De toepassing houdt rekening met de verschillende mogelijke schrijfwijzen en laat de volgorde van de voor-, tussen- en achternamen vrij. Daarenboven respecteert de applicatie de privacy van de vluchteling. Als de verwant gevonden wordt, kan de nationale Rode Kruis-Vereniging in kwestie met het opgespoorde familielid overleggen over een mogelijk herstel van het contact met de aanvrager. Midden 2007 moet het systeem draaiende zijn.