Na heel wat heisa begin 2006 heeft de Franstalige gemeenschapsregering webcams in crèches en kinderopvang nu formeel verboden. Opnieuw is (het zuiden van) ons land 'origineel' tegenover andere landen.

België heeft internationaal al wat naam gemaakt in de juridische aanpak van technologische dilemma's, onder meer met de Copiepresse-Google-zaak en recent nog met de p2p-rechtszaak. Ook in de kwestie rond webcams in kinderdagverblijven en crèches zijn we relatief 'orgineel'. Onder meer in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk zijn webcams in crèches toegelaten, in Nederland is de discussie nog gaande.

In ons land gaf de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer al eerder een negatief advies over het plaatsen van webcams in kinderdagverblijven. Dat nadat een opvang in Eigenbrakel webcams wilde installeren en het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) van de Franstalige Gemeenschap daartegen geprotesteerd had. Minister Catherine Fonck, binnen de Franse Gemeenschapsregering bevoegd voor Kinderwelzijn en Hulpverlening aan de Jeugd, vroeg daarop het advies van de Commissie.

Nu heeft de Franstalige gemeenschapsregering zich ook formeel uitgesproken tegen webcams in crèches. Trouwens ook het gebruik van webcams ter vervanging van 'persoonlijke' surveillance wordt verboden in kinderdagverblijven. Webcams in intern circuit mogen dus enkel nog dienen als ruggensteun voor de kinderverzorg(st)ers en enkel met toestemming van de ouders.

Na heel wat heisa begin 2006 heeft de Franstalige gemeenschapsregering webcams in crèches en kinderopvang nu formeel verboden. Opnieuw is (het zuiden van) ons land 'origineel' tegenover andere landen. België heeft internationaal al wat naam gemaakt in de juridische aanpak van technologische dilemma's, onder meer met de Copiepresse-Google-zaak en recent nog met de p2p-rechtszaak. Ook in de kwestie rond webcams in kinderdagverblijven en crèches zijn we relatief 'orgineel'. Onder meer in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk zijn webcams in crèches toegelaten, in Nederland is de discussie nog gaande. In ons land gaf de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer al eerder een negatief advies over het plaatsen van webcams in kinderdagverblijven. Dat nadat een opvang in Eigenbrakel webcams wilde installeren en het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) van de Franstalige Gemeenschap daartegen geprotesteerd had. Minister Catherine Fonck, binnen de Franse Gemeenschapsregering bevoegd voor Kinderwelzijn en Hulpverlening aan de Jeugd, vroeg daarop het advies van de Commissie. Nu heeft de Franstalige gemeenschapsregering zich ook formeel uitgesproken tegen webcams in crèches. Trouwens ook het gebruik van webcams ter vervanging van 'persoonlijke' surveillance wordt verboden in kinderdagverblijven. Webcams in intern circuit mogen dus enkel nog dienen als ruggensteun voor de kinderverzorg(st)ers en enkel met toestemming van de ouders.