The eID Company heeft Signbox gelanceerd, een nieuwe webdienst om documenten voor en door particulieren via de elektronische identiteitskaart te ondertekenen. De service is gratis en voldoet aan alle wettelijke eisen.

In tegenstelling tot andere handtekeningtoepassingen zou de Signbox-dienst geen voorafgaande installatie, geen inschrijving van de gebruiker of bijkomende download vereisen. De handtekening is gebaseerd op de wijdverbreide pdf-standaard Acrobat Reader. Zowel voor Belgische als buitenlandse identiteitskaarten is alles gratis, afgezien van de aanschaf van een kaartlezer.

Een elektronisch ondertekend document is wettelijk even bindend als een met de hand ondertekend document, zoals bepaald in de Belgische en Europese wetgeving en verder bevestigd door de bevoegde instanties. Bij het gebruik wordt strikt toegezien op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers.

Bron: Belga

The eID Company heeft Signbox gelanceerd, een nieuwe webdienst om documenten voor en door particulieren via de elektronische identiteitskaart te ondertekenen. De service is gratis en voldoet aan alle wettelijke eisen. In tegenstelling tot andere handtekeningtoepassingen zou de Signbox-dienst geen voorafgaande installatie, geen inschrijving van de gebruiker of bijkomende download vereisen. De handtekening is gebaseerd op de wijdverbreide pdf-standaard Acrobat Reader. Zowel voor Belgische als buitenlandse identiteitskaarten is alles gratis, afgezien van de aanschaf van een kaartlezer. Een elektronisch ondertekend document is wettelijk even bindend als een met de hand ondertekend document, zoals bepaald in de Belgische en Europese wetgeving en verder bevestigd door de bevoegde instanties. Bij het gebruik wordt strikt toegezien op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Bron: Belga