Vanaf deze week biedt DNS Belgium de mogelijkheid om een lijst op te vragen van varianten op je .be-domeinnaam. "Zie het als een vorm van sensibilisering", zegt communication manager Lut Goedhuys.

DNS Belgium, de beheerder van het top level domein .be, maakt het mogelijk om - gratis - na te kijken welke varianten er bestaan voor een welbepaalde .be-domeinnaam. Dat kan handig zijn om te achterhalen of die varianten al dan niet misbruikt worden. Let wel: enkel domeinnaamhouders zelf kunnen varianten opvragen van hun internetadressen.

Het enige wat geïnteresseerden hoeven te doen is hun domeinnaam invullen in de WHOIS-box op de website van de Belgische registry (op WHOIS-servers staan onder meer de naam en de contactgegevens van domeinnaameigenaars), en onderaan de resultatenpagina de lijst met varianten opvragen.

Bij het genereren van die lijst maakt DNS Belgium gebruik van een algoritme gebaseerd op de 'Levenshtein Distance'-afstandsmetriek (met scores op basis van vergelijkbaarheid). Om de lijst niet al te lang te maken, beperkt de organisatie ze tot de 50 meest gelijkende varianten.

Wanneer de lijst een domeinnaam bevat die door een derde partij geregistreerd is, maar waarvan je denkt dat hij jou toekomt, is het mogelijk om de huidige domeinnaamhouder te contacteren. Is dat een bedrijf, dan krijg je het fysieke adres en een telefoonnummer, betreft het een particulier, dan worden de naam en een mailadres opgegeven.

"Privacy-gewijs vormt dat geen probleem", oppert communicatiemanager Lut Goedhuys van DNS Belgium, "want domeinnaamhouders kunnen uiteindelijk geen extra data uit onze databases halen. De informatie die wordt vrijgegeven beantwoordt volledig aan de WHOIS-regeling die geldt voor België."

Sensibilisering

"Met deze service willen we particulieren en bedrijven op een bewustere manier leren omgaan met de domeinnamen in hun portfolio", aldus nog Goedhuys. "Vooral voor merknaamhouders kan dat belangrijk zijn."

"Er zijn al wel registrars die nakijken voor hun grote klanten of er varianten op hun domeinnamen in hun database zitten, maar bij ons kan je toch wat breder gaan en ook de varianten die geregistreerd werden bij andere verkopers meenemen."

Vanaf deze week biedt DNS Belgium de mogelijkheid om een lijst op te vragen van varianten op je .be-domeinnaam. "Zie het als een vorm van sensibilisering", zegt communication manager Lut Goedhuys.DNS Belgium, de beheerder van het top level domein .be, maakt het mogelijk om - gratis - na te kijken welke varianten er bestaan voor een welbepaalde .be-domeinnaam. Dat kan handig zijn om te achterhalen of die varianten al dan niet misbruikt worden. Let wel: enkel domeinnaamhouders zelf kunnen varianten opvragen van hun internetadressen.Het enige wat geïnteresseerden hoeven te doen is hun domeinnaam invullen in de WHOIS-box op de website van de Belgische registry (op WHOIS-servers staan onder meer de naam en de contactgegevens van domeinnaameigenaars), en onderaan de resultatenpagina de lijst met varianten opvragen.Bij het genereren van die lijst maakt DNS Belgium gebruik van een algoritme gebaseerd op de 'Levenshtein Distance'-afstandsmetriek (met scores op basis van vergelijkbaarheid). Om de lijst niet al te lang te maken, beperkt de organisatie ze tot de 50 meest gelijkende varianten.Wanneer de lijst een domeinnaam bevat die door een derde partij geregistreerd is, maar waarvan je denkt dat hij jou toekomt, is het mogelijk om de huidige domeinnaamhouder te contacteren. Is dat een bedrijf, dan krijg je het fysieke adres en een telefoonnummer, betreft het een particulier, dan worden de naam en een mailadres opgegeven."Privacy-gewijs vormt dat geen probleem", oppert communicatiemanager Lut Goedhuys van DNS Belgium, "want domeinnaamhouders kunnen uiteindelijk geen extra data uit onze databases halen. De informatie die wordt vrijgegeven beantwoordt volledig aan de WHOIS-regeling die geldt voor België."Sensibilisering"Met deze service willen we particulieren en bedrijven op een bewustere manier leren omgaan met de domeinnamen in hun portfolio", aldus nog Goedhuys. "Vooral voor merknaamhouders kan dat belangrijk zijn.""Er zijn al wel registrars die nakijken voor hun grote klanten of er varianten op hun domeinnamen in hun database zitten, maar bij ons kan je toch wat breder gaan en ook de varianten die geregistreerd werden bij andere verkopers meenemen."