Onze schatting van een groei van het aantal werknemers met 3 procent (voor alle functies samen) bij de it - en telecomleveranciers wordt bevestigd door de RSZ-statistieken, die een stijging van 2,8 procent (zonder de telecomsector) laten zien tussen eind 2004 en eind 2005 (zie tabel hiernaast). Agoria blijft iets voorzichtiger en houdt het op een duizendtal nieuwe jobs in 2005, op een banentotaal van 100.000 voor de hele it-sector. De brancheorganisatie toont zich een stuk optimistischer voor 2006 dat zou worden afgesloten met meer dan 2.000 nieuwe banen. "Het banenverlies is eind 2004 gestopt en dat had alles te maken met een licht herstel van de groei vanaf half 2004. Eindelijk, want tussen 2000 en 2004 hebben de tewerkstellingscijfers een steile duik genomen als gevolg van massale ontslagen bij grote ondernemingen zoals Philips, Alcatel en Siemens," zegt Patrick Slaets voor Agoria ICT.Deze massale afdankingen werden ten dele gecompenseerd door de even massale aanwervingen van de voornaamste telecomoperatoren die vooral hun mobiele telefonie-activiteiten zagen boomen.Agoria denkt dat het aantal banen zal blijven toenemen op voorwaarde dat de groei een ritme van ten minste 4 procent aanhoudt.KanttekeningenEen paar forse groeicijfers op het vlak van werkgelegenheid zijn bij grote ict-werkgevers natuurlijk toe te schrijven aan fusies en overnames (Cegeka-Ardatis, Sogeti-Ariane II, Tech Data-Azlan, enz). De impact daarvan op de werkgelegenheid is op langere termijn soms moeilijk te meten. Opmerkelijk is dat de twee ondernemingen uit de Top 10 (Telindus en Telenet) die de meeste banen gecreëerd heben, ook diegene zijn die de grootste verliezen geleden hebben. Belgacom zal volgend jaar na de integratie van de Telindus-mensen meer werknemers tellen dan ooit.Ook heel wat dienstenbedrijven ten slotte hebben hun personeelbestand uitgebreid, maar dit heeft vooral te maken met outsourcingcontracten waarbij ze werknemers van hun klanten overnemen. Voor de betrokken icg-leveranciers is dat ongetwijfeld een goede zaak, maar in feite gaat het hier louter om een verschuiving van it-personeel en niet om de creatie van nieuwe banen. De gegevens uit dit artikel zijn afgeleid uit de jaarlijkse top-250 van Data News, die morgen verschijnt.

Onze schatting van een groei van het aantal werknemers met 3 procent (voor alle functies samen) bij de it - en telecomleveranciers wordt bevestigd door de RSZ-statistieken, die een stijging van 2,8 procent (zonder de telecomsector) laten zien tussen eind 2004 en eind 2005 (zie tabel hiernaast). Agoria blijft iets voorzichtiger en houdt het op een duizendtal nieuwe jobs in 2005, op een banentotaal van 100.000 voor de hele it-sector. De brancheorganisatie toont zich een stuk optimistischer voor 2006 dat zou worden afgesloten met meer dan 2.000 nieuwe banen. "Het banenverlies is eind 2004 gestopt en dat had alles te maken met een licht herstel van de groei vanaf half 2004. Eindelijk, want tussen 2000 en 2004 hebben de tewerkstellingscijfers een steile duik genomen als gevolg van massale ontslagen bij grote ondernemingen zoals Philips, Alcatel en Siemens," zegt Patrick Slaets voor Agoria ICT.Deze massale afdankingen werden ten dele gecompenseerd door de even massale aanwervingen van de voornaamste telecomoperatoren die vooral hun mobiele telefonie-activiteiten zagen boomen.Agoria denkt dat het aantal banen zal blijven toenemen op voorwaarde dat de groei een ritme van ten minste 4 procent aanhoudt.KanttekeningenEen paar forse groeicijfers op het vlak van werkgelegenheid zijn bij grote ict-werkgevers natuurlijk toe te schrijven aan fusies en overnames (Cegeka-Ardatis, Sogeti-Ariane II, Tech Data-Azlan, enz). De impact daarvan op de werkgelegenheid is op langere termijn soms moeilijk te meten. Opmerkelijk is dat de twee ondernemingen uit de Top 10 (Telindus en Telenet) die de meeste banen gecreëerd heben, ook diegene zijn die de grootste verliezen geleden hebben. Belgacom zal volgend jaar na de integratie van de Telindus-mensen meer werknemers tellen dan ooit.Ook heel wat dienstenbedrijven ten slotte hebben hun personeelbestand uitgebreid, maar dit heeft vooral te maken met outsourcingcontracten waarbij ze werknemers van hun klanten overnemen. Voor de betrokken icg-leveranciers is dat ongetwijfeld een goede zaak, maar in feite gaat het hier louter om een verschuiving van it-personeel en niet om de creatie van nieuwe banen. De gegevens uit dit artikel zijn afgeleid uit de jaarlijkse top-250 van Data News, die morgen verschijnt.