In de reeks "onvoorzichtig gedrag op het werk", na de mobiele apparatuur en de back-ups, ditmaal de risico's van e-mail. Het merendeel (92 procent) van de duizend bevraagde werknemers is zich niet bewust van de gevaren waaraan ze hun bedrijf blootstellen met onbezonnen e-mailgedrag. En 68 procent geeft toe geregeld enkele onverstandige dingen te doen met zijn e-mail op het bedrijf.Van de respondenten gebruikte 61 procent zijn e-mail op het werk voor persoonlijke aangelegenheden (9 procent geeft trouwens toe van op zijn werk een cv naar een andere potentiële werkgever te hebben verstuurd). Bijna de helft doen ook mee aan vaak obscure e-mailgrappen, foto's en filmpjes, die een enorme kans hebben op besmetting met wormen en virussen. Om en bij de 20 procent stuurt wel eens e-mails met persoonlijke gegevens, wachtwoorden en log-ins. 73 procent van de werknemers kent de bedrijfsrichtlijnen omtrent e-mail wel, maar slechts iets meer dan de helft daarvan volgt die ook strict na.Vaak slaan werknemers hun e-mails op buiten het bedrijfsnetwerk als hun opslagruimte vol is: de helft van de ondervraagden heeft dat al gedaan. Heel riskant, aldus Harris Interactive, want op die manier kan informatie heel gemakkelijk ongecontroleerd in de verkeerde handen vallen.

In de reeks "onvoorzichtig gedrag op het werk", na de mobiele apparatuur en de back-ups, ditmaal de risico's van e-mail. Het merendeel (92 procent) van de duizend bevraagde werknemers is zich niet bewust van de gevaren waaraan ze hun bedrijf blootstellen met onbezonnen e-mailgedrag. En 68 procent geeft toe geregeld enkele onverstandige dingen te doen met zijn e-mail op het bedrijf.Van de respondenten gebruikte 61 procent zijn e-mail op het werk voor persoonlijke aangelegenheden (9 procent geeft trouwens toe van op zijn werk een cv naar een andere potentiële werkgever te hebben verstuurd). Bijna de helft doen ook mee aan vaak obscure e-mailgrappen, foto's en filmpjes, die een enorme kans hebben op besmetting met wormen en virussen. Om en bij de 20 procent stuurt wel eens e-mails met persoonlijke gegevens, wachtwoorden en log-ins. 73 procent van de werknemers kent de bedrijfsrichtlijnen omtrent e-mail wel, maar slechts iets meer dan de helft daarvan volgt die ook strict na.Vaak slaan werknemers hun e-mails op buiten het bedrijfsnetwerk als hun opslagruimte vol is: de helft van de ondervraagden heeft dat al gedaan. Heel riskant, aldus Harris Interactive, want op die manier kan informatie heel gemakkelijk ongecontroleerd in de verkeerde handen vallen.