Iemand die zijn domeinnaam onrechtmatig geregistreerd ziet worden door een andere partij kan die langs gerechtelijke weg terugeisen. DNS voorziet samen met Cepina, het Belgisch centrum voor Arbitrage en Mediatie, ook een alternatieve procedure. De kosten voor die procedure bedragen zo'n 1600 euro en werden sowieso betaald door diegene die de procedure had opgestart.Dat staat nu te veranderen. DNS past zijn algemene voorwaarden aan, zodat de helft van die 'proceskosten' terugvloeit naar de klager. In dat geval moet die wel de procedure winnen. Zo niet, dan betaalt de klager nog steeds de hele som. DNS zegt de gemiddeld 800 euro te zullen recupereren van de verliezende partij. De nieuwe regeling zou begin volgend jaar van kracht moeten zijn.De maatregel lijkt op z'n minst onrechtstreeks te maken te hebben met de [parlementaire vraag van CD&V'er Roel Deseyn], begin deze maand. Die stelde, op basis van een [onderzoek van onze zusterwebsite The Inquirer] over geknoei met .be-domeinnamen, dat het onaanvaardbaar was dat de kosten van gerechtelijke procedures daaromtrent bij de rechtmatige of oorspronkelijke eigenaars belandden. Deseyn drong toen aan op een hervorming van DNS.

Iemand die zijn domeinnaam onrechtmatig geregistreerd ziet worden door een andere partij kan die langs gerechtelijke weg terugeisen. DNS voorziet samen met Cepina, het Belgisch centrum voor Arbitrage en Mediatie, ook een alternatieve procedure. De kosten voor die procedure bedragen zo'n 1600 euro en werden sowieso betaald door diegene die de procedure had opgestart.Dat staat nu te veranderen. DNS past zijn algemene voorwaarden aan, zodat de helft van die 'proceskosten' terugvloeit naar de klager. In dat geval moet die wel de procedure winnen. Zo niet, dan betaalt de klager nog steeds de hele som. DNS zegt de gemiddeld 800 euro te zullen recupereren van de verliezende partij. De nieuwe regeling zou begin volgend jaar van kracht moeten zijn.De maatregel lijkt op z'n minst onrechtstreeks te maken te hebben met de [parlementaire vraag van CD&V'er Roel Deseyn], begin deze maand. Die stelde, op basis van een [onderzoek van onze zusterwebsite The Inquirer] over geknoei met .be-domeinnamen, dat het onaanvaardbaar was dat de kosten van gerechtelijke procedures daaromtrent bij de rechtmatige of oorspronkelijke eigenaars belandden. Deseyn drong toen aan op een hervorming van DNS.