Het Wereld Economisch Forum looft in totaal 199 jonge leiders uit zeventig landen. Zij worden erkend voor hun professionele verwezenlijkingen en hun bijdrage aan onder meer gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en economische mogelijkheden, specifiek in regio's getroffen door met armoede en natuurrampen.

Buytaert zelf heeft ook op zijn blog gereageerd op de benoeming. Hij wil als lid van de Young Global Leaders mensen wijzen op de voordelen van open source. Ook wil hij zijn kennis en ervaring van bij Drupal en Acquia.

Het Wereld Economisch Forum looft in totaal 199 jonge leiders uit zeventig landen. Zij worden erkend voor hun professionele verwezenlijkingen en hun bijdrage aan onder meer gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en economische mogelijkheden, specifiek in regio's getroffen door met armoede en natuurrampen.Buytaert zelf heeft ook op zijn blog gereageerd op de benoeming. Hij wil als lid van de Young Global Leaders mensen wijzen op de voordelen van open source. Ook wil hij zijn kennis en ervaring van bij Drupal en Acquia.