Het verlies aan biodiversiteit - dat aan een razend tempo bezig is - brengt niet alleen het welzijn van toekomstige generaties in het gedrang. Het is ook steeds meer een economisch probleem voor bedrijven en financiële instellingen. Zo heeft de achteruitgang van bestuivers een rechtstreekse impact op de voedselprijzen.

Volgens het Wereld Economisch Forum is meer dan de helft van het globale bbp afhankelijk van bepaalde ecosysteemdiensten.

Biodiversiteitsrisicofilter

Het identificeren van biodiversiteitsrisico's in hun toeleveringsketens is voor ondernemingen een grote uitdaging. Het WWF komt daarom met een gratis online instrument dat complexe wetenschapskennis vertaalt in advies op maat voor bedrijven, genaamd de Biodiversiteitsrisicofilter (BRF).

Bedrijven geven in de eerste fase een heleboel data in over hun activiteiten en toeleveringsketens. Het WWF biedt ook ondersteuning voor multinationals om betrouwbare informatie te verkrijgen over actoren helemaal onderaan in de toeleveringsketen. Financiële instellingen kunnen de filter toepassen op hun portfolio om de milieu-impact van hun investeringen in te schatten.

Daarna worden de risico's in kaart gebracht. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld op de hoogte gebracht worden dat hun bedrijfsvoering 'bijdraagt' aan waterschaarste, ontbossing of overbevissing. Op basis daarvan lijst het instrument dan mogelijke acties op om die specifieke toeleveringsketen duurzamer te maken.

Samenwerking met NASA en Wereldbank

De data voor de uitgebreide screeningstool werden geleverd door onder meer het WWF zelf, de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN), NASA, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO), de Wereldbank en het VN-milieuagentschap.

'Bedrijven en financiële instellingen zien steeds meer in dat het aanpakken van biodiversiteitsverlies een zakelijke noodzaak is, maar veel bedrijven weten gewoon niet waar ze moeten beginnen', zegt Rebekah Church, biodiversiteitsexpert bij WWF. 'Dit instrument helpt hen om biodiversiteitsgerelateerde risico's beter te begrijpen, en om de maatregelen te nemen die dringend nodig zijn om het verlies aan natuur te stoppen en om te keren.'

Het verlies aan biodiversiteit - dat aan een razend tempo bezig is - brengt niet alleen het welzijn van toekomstige generaties in het gedrang. Het is ook steeds meer een economisch probleem voor bedrijven en financiële instellingen. Zo heeft de achteruitgang van bestuivers een rechtstreekse impact op de voedselprijzen.Volgens het Wereld Economisch Forum is meer dan de helft van het globale bbp afhankelijk van bepaalde ecosysteemdiensten.Het identificeren van biodiversiteitsrisico's in hun toeleveringsketens is voor ondernemingen een grote uitdaging. Het WWF komt daarom met een gratis online instrument dat complexe wetenschapskennis vertaalt in advies op maat voor bedrijven, genaamd de Biodiversiteitsrisicofilter (BRF).Bedrijven geven in de eerste fase een heleboel data in over hun activiteiten en toeleveringsketens. Het WWF biedt ook ondersteuning voor multinationals om betrouwbare informatie te verkrijgen over actoren helemaal onderaan in de toeleveringsketen. Financiële instellingen kunnen de filter toepassen op hun portfolio om de milieu-impact van hun investeringen in te schatten.Daarna worden de risico's in kaart gebracht. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld op de hoogte gebracht worden dat hun bedrijfsvoering 'bijdraagt' aan waterschaarste, ontbossing of overbevissing. Op basis daarvan lijst het instrument dan mogelijke acties op om die specifieke toeleveringsketen duurzamer te maken.De data voor de uitgebreide screeningstool werden geleverd door onder meer het WWF zelf, de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN), NASA, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO), de Wereldbank en het VN-milieuagentschap.'Bedrijven en financiële instellingen zien steeds meer in dat het aanpakken van biodiversiteitsverlies een zakelijke noodzaak is, maar veel bedrijven weten gewoon niet waar ze moeten beginnen', zegt Rebekah Church, biodiversiteitsexpert bij WWF. 'Dit instrument helpt hen om biodiversiteitsgerelateerde risico's beter te begrijpen, en om de maatregelen te nemen die dringend nodig zijn om het verlies aan natuur te stoppen en om te keren.'