De komende vier jaar mag Xerox al zeker drie hoogvolume kleurenprinters met werkstations leveren aan Defensie. Daarnaast wordt ook een deel bijbehorende soft- en hardware geïnstalleerd. Defensie zal het materiaal inzetten in de eigen reproductiecentra. Met het contract is een totaal bedrag gemoeid van 1,1 miljoen euro. Xerox haalde het in de aanbesteding van twee andere kandidaten die niet bij naam genoemd werden.

De komende vier jaar mag Xerox al zeker drie hoogvolume kleurenprinters met werkstations leveren aan Defensie. Daarnaast wordt ook een deel bijbehorende soft- en hardware geïnstalleerd. Defensie zal het materiaal inzetten in de eigen reproductiecentra. Met het contract is een totaal bedrag gemoeid van 1,1 miljoen euro. Xerox haalde het in de aanbesteding van twee andere kandidaten die niet bij naam genoemd werden.