Het tegenhouden van advertenties op websites is een omstreden praktijk. Enerzijds zijn er gebruikers die vinden dat hun goed recht is om op hun eigen pc- alles wat ze niet wensen te zien ook niet op het scherm te laten verschijnen. Temeer dat het vertonen van de commerciële boodschappen ten koste gaat van hùn batterijlading en hun data-bundel. Anderzijds zijn er aanbieders van gratis content en diensten die er op wijzen dat de het doorgeven van advertenties voor hen de financiële kurk is waarop ze drijven. Die laatste gedachtegang is uiteraard ook de rechtvaardiging die Yahoo voor de proef in de VS zal hanteren.

Dat het bij Yahoo vooralsnog om een proef gaat, valt af te leiden uit het feit dat Yahoo lang niet alle gebruikers van advertentiewerende software de toegang tot hun webmail ontzegt. Wie wel in de proefgroep zit, krijgt na het benaderen van Yahoo's webmail-pagina de mededeling "uh oh... We are unable to display Yahoo Mail. Please disable Ad Blocker to continue using Yahoo Mail".

YouTube is ook een van de sites die zich benadeeld voelt door het gebruik van advertentieblockers zoalsAdBlock Plus en Ghostry. Zij beproeven echter een andere remedie: wie geen advertenties wil zien kan - voorlopig alleen nog in de VS - een betaald abonnement nemen.

Bron: Automatiseringgids

Het tegenhouden van advertenties op websites is een omstreden praktijk. Enerzijds zijn er gebruikers die vinden dat hun goed recht is om op hun eigen pc- alles wat ze niet wensen te zien ook niet op het scherm te laten verschijnen. Temeer dat het vertonen van de commerciële boodschappen ten koste gaat van hùn batterijlading en hun data-bundel. Anderzijds zijn er aanbieders van gratis content en diensten die er op wijzen dat de het doorgeven van advertenties voor hen de financiële kurk is waarop ze drijven. Die laatste gedachtegang is uiteraard ook de rechtvaardiging die Yahoo voor de proef in de VS zal hanteren.Dat het bij Yahoo vooralsnog om een proef gaat, valt af te leiden uit het feit dat Yahoo lang niet alle gebruikers van advertentiewerende software de toegang tot hun webmail ontzegt. Wie wel in de proefgroep zit, krijgt na het benaderen van Yahoo's webmail-pagina de mededeling "uh oh... We are unable to display Yahoo Mail. Please disable Ad Blocker to continue using Yahoo Mail".YouTube is ook een van de sites die zich benadeeld voelt door het gebruik van advertentieblockers zoalsAdBlock Plus en Ghostry. Zij beproeven echter een andere remedie: wie geen advertenties wil zien kan - voorlopig alleen nog in de VS - een betaald abonnement nemen.Bron: Automatiseringgids