In een bericht op haar blog schrijft YouTube, een onderdeel van Google, dat het maatregelen neemt zodat het platform "een betrouwbaardere bron" van informatie zou worden. YouTube wil "een gezond politiek discours" promoten. Leslie Miller, vicevoorzitster publieke zaken van YouTube, zei dat "inhoud die technisch gemanipuleerd is of vervalst om gebruikers te misleiden" gebannen zal worden. Hetzelfde gebeurt met inhoud "die een flagrant risico op schadeloosstelling" inhoudt.

Als voorbeeld van inhoud die zal geweerd worden, haalt YouTube een video aan waarin een politicus onterecht dood wordt verklaard. Ook video's met misleidende info over de stemming of de telling van de stemming worden verboden. Hetzelfde geldt voor video's met valse beweringen over de technische criteria waaraan kandidaten moeten voldoen om verkiesbaar te zijn.

Verschillende technologiebedrijven lieten bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 toe dat er via hun online platformen valse informatie werd verspreid. Na verwijten daarover beloofden ze om bij de verkiezingen van 2020 zo'n valse inhoud beter te bestrijden. Zo kondigde Facebook in december aan dat het alle inhoud zou weren die het goede verloop van de verkiezingen zou kunnen verstoren, zoals valse informatie of oproepen om niet deel te nemen. Maar Facebook weigert nog steeds om advertenties met politiek karakter te weren, wat het bedrijf op hevige kritiek komt te staan. Twitter daarentegen bant wel politieke advertenties. Google op zijn beurt weert advertenties die kiezers te gericht proberen aan te spreken.

In een bericht op haar blog schrijft YouTube, een onderdeel van Google, dat het maatregelen neemt zodat het platform "een betrouwbaardere bron" van informatie zou worden. YouTube wil "een gezond politiek discours" promoten. Leslie Miller, vicevoorzitster publieke zaken van YouTube, zei dat "inhoud die technisch gemanipuleerd is of vervalst om gebruikers te misleiden" gebannen zal worden. Hetzelfde gebeurt met inhoud "die een flagrant risico op schadeloosstelling" inhoudt. Als voorbeeld van inhoud die zal geweerd worden, haalt YouTube een video aan waarin een politicus onterecht dood wordt verklaard. Ook video's met misleidende info over de stemming of de telling van de stemming worden verboden. Hetzelfde geldt voor video's met valse beweringen over de technische criteria waaraan kandidaten moeten voldoen om verkiesbaar te zijn. Verschillende technologiebedrijven lieten bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 toe dat er via hun online platformen valse informatie werd verspreid. Na verwijten daarover beloofden ze om bij de verkiezingen van 2020 zo'n valse inhoud beter te bestrijden. Zo kondigde Facebook in december aan dat het alle inhoud zou weren die het goede verloop van de verkiezingen zou kunnen verstoren, zoals valse informatie of oproepen om niet deel te nemen. Maar Facebook weigert nog steeds om advertenties met politiek karakter te weren, wat het bedrijf op hevige kritiek komt te staan. Twitter daarentegen bant wel politieke advertenties. Google op zijn beurt weert advertenties die kiezers te gericht proberen aan te spreken.