"De toon van het regeerakkoord zit helemaal juist", vindt Geert Mareels van de Coördinatiecel Vlaams E-Government (Corve). "E-government wordt de hefboom voor een moderne overheid." Bij Agoria klinkt eenzelfde geluid: "de visie op ict is uitstekend, en de acties die worden voorgesteld zijn goed."

Het is geen geheim dat de Vlaamse Overheid in de komende jaren zwaar moet besparen op het ambtenarenapparaat. Maar dan moet er ook iets in de plaats komen, een modernere ict-infrastructuur bijvoorbeeld, die het verlies aan mankracht kan compenseren. Op het eerste zicht lijkt de ploeg rond Kris Peeters zich daar ook van bewust, want ict en e-government krijgen een prominente plaats in het regeerakkoord.

"Ik ben blij dat de nieuwe ploeg rond Peeters inziet dat we moeten komen tot een geïntegreerde uitbouw van het gegevensverkeer, met kruispuntbanken, netwerkdiensten en informatieportalen als ruggengraat voor beleidsprojecten", geeft Mareels een woordje uitleg. "In de tekst staat bijna letterlijk dat ons Magda-platform (Maximale GegevensDeling tussen Administraties) uitgebreid moet worden naar alle gemeenten. In een later stadium kan het dan gekoppeld worden aan het Agentschap Geografische Informatie (AGIV)."

"Eigenlijk lijkt het er op alsof men één strategie wil hanteren voor alles wat Corve, de ict-dienst EIB, het AGIV en de Vlaamse Infolijn vandaag doen, met een bundeling van de back-office en de front-office. Dat zou méér dan uitstekend zijn, want in het verleden vielen Corve en het AGIV bijvoorbeeld onder de bevoegdheid van twee verschillende ministers, met alle problemen van dien."

Voorts wil Peeters II de drempels voor ondernemerschap verder verlagen via een rist nieuwe administratieve vereenvoudigingen, met e-gov. als hefboom. Bij Onderwijs voorziet men dan weer de automatische uitbetaling van school- en studietoelagen.

"Technisch is dat laatste zeker mogelijk, en ook daarvoor zal men onze 'machinerie' nodig hebben. Wat Peeters II allemaal opsomt, is geen klein bier, je mag dat niet onderschatten. Want als het allemaal lukt heb je tegen het einde van de legislatuur een overheid die er helemaal anders uitziet."

Ook Agoria, de federatie van de technologische industrie, ziet heel wat positieve punten voor ict in het regeerakkoord. "De visie is uitstekend en de acties die worden voorgesteld zijn goed", aldus directeur ict van Agoria, Christian Vanhuffel.

De man geeft ook enkele voorbeelden. "In het onderwijs wil de overheid blijkbaar een noodzakelijke inhaalbeweging voor ict realiseren", klinkt het, "en er wordt gestreefd naar een 'maximale aanwendig van ict' in de gezondheids- en welzijnszorg (patiëntgerelateerde ict-systemen in de eerstelijnsgezondheidszorg, telegeneeskunde en innovatieve woonzorgconcepten)."

Nog volgens het regeerakkoord wordt er geïnvesteerd in dynamisch verkeersbeheer, en in de infrastructuur die nodig is voor rekeningrijden. "Het is absoluut noodzakelijk dat Vlaanderen deze investering doet om de internationale achterstand terug te schroeven die we op dit vlak hebben", gaat Vanhuffel verder.

Het akkoord erkent ook volledig de rol van ict in maatschappelijke vernieuwingsprojecten en innovatie. "Er wordt volop ingezet op open innovatie, wat cruciaal is voor de vele kleine ict-ontwikkelaars die Vlaanderen rijk is. Er komen meer middelen voor Onderzoek & Ontwikkeling, waarbij er vooral wordt ingezet op 6 speerpuntclusters waarin ict telkens een belangrijke rol speelt."

Tot slot komt er een Nieuw Vlaams Digitaal Actieplan. Daarin zal er oog zijn voor een geavanceerde informatiemaatschappij, het dichten van de digitale kloof en internet-gerelateerde toepassingen.

"Vlaanderen moet de komende 5 jaar deze visie en acties voldoende prioriteit geven in zijn beleidsplannen en begrotingskeuzes", besluit de directeur. "Investeren in al deze concrete ideeën en projecten heeft bovendien één groot en onmiskenbaar voordeel: de return on investment zal zeer groot zijn, en de geïnvesteerde middelen zijn erg snel teruggewonnen."

Ook binnen het kenniscentrum van de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR vzw) overheerst optimisme. 'Eindelijk visie, eindelijk cohesie in het beleid', was de algemene teneur bij de lezing van het regeerakkoord, zegt voorzitter Eddy Van der Stock.

Nog voor het Vlaamse regeerakkoord bekend was, had V-ICT-OR reeds het initiatief genomen om vanaf september werk te maken van een betere samenwerking tussen de centrumsteden en de kleinere steden en gemeenten. De ontsluiting van de authentieke gegevens van federale en gewestelijke overheid kan volgens de vzw makkelijk verlopen via een versterkt uitgebouwd Vlaams MAGDA-platform. "Een initiatief dat perfect gelijk spoort met de ambitie van de Vlaamse regering", zegt Eddy Van der Stock.

Ook een aantal andere projecten van V-ICT-OR worden weerspiegeld in het regeerakkoord. Zo gaat de vzw het 'datawarehouse' van de lokale Vlaamse besturen verder in kaart brengen (in het kader van [het 3xI-project]): dat is nodig om tot een betere doorstroming van informatie tussen verschillende lagen van de overheid te komen. "Dit project sluit naadloos aan bij het regeerakkoord", aldus Van der Stock.

V-ICT-OR zegt verder "met plezier te lezen dat de Vlaamse overheid aanmoedigt dat lokale ict-diensten nadenken over een vrijwillige fusie tussen gemeente en OCMW en ondersteuning wil verlenen via een eenmalige subsidiebonus." De vereniging hoopt dat andere lokale diensten - en dan vooral de ondersteunende - hierdoor sneller aangespoord worden waardoor de middelen efficiënter en vereenvoudigd worden ingezet.

Tenslotte herkent V-ICT-OR ook haar doelstelling in het regeerakkoord om samen met de Vlaamse overheid de werking van het lokale en provinciale bestuursniveau kwalitatief te verbeteren via e-government en vorming van ambtenaren. Naast de reguliere opleidingen, het in kaart brengen van de competenties in samenwerking met enkele internationale zusterverenigingen, wil de vzw de kennis nu gaan delen via een Kennisplatform voor lokale overheden.

"De toon van het regeerakkoord zit helemaal juist", vindt Geert Mareels van de Coördinatiecel Vlaams E-Government (Corve). "E-government wordt de hefboom voor een moderne overheid." Bij Agoria klinkt eenzelfde geluid: "de visie op ict is uitstekend, en de acties die worden voorgesteld zijn goed." Het is geen geheim dat de Vlaamse Overheid in de komende jaren zwaar moet besparen op het ambtenarenapparaat. Maar dan moet er ook iets in de plaats komen, een modernere ict-infrastructuur bijvoorbeeld, die het verlies aan mankracht kan compenseren. Op het eerste zicht lijkt de ploeg rond Kris Peeters zich daar ook van bewust, want ict en e-government krijgen een prominente plaats in het regeerakkoord. "Ik ben blij dat de nieuwe ploeg rond Peeters inziet dat we moeten komen tot een geïntegreerde uitbouw van het gegevensverkeer, met kruispuntbanken, netwerkdiensten en informatieportalen als ruggengraat voor beleidsprojecten", geeft Mareels een woordje uitleg. "In de tekst staat bijna letterlijk dat ons Magda-platform (Maximale GegevensDeling tussen Administraties) uitgebreid moet worden naar alle gemeenten. In een later stadium kan het dan gekoppeld worden aan het Agentschap Geografische Informatie (AGIV)." "Eigenlijk lijkt het er op alsof men één strategie wil hanteren voor alles wat Corve, de ict-dienst EIB, het AGIV en de Vlaamse Infolijn vandaag doen, met een bundeling van de back-office en de front-office. Dat zou méér dan uitstekend zijn, want in het verleden vielen Corve en het AGIV bijvoorbeeld onder de bevoegdheid van twee verschillende ministers, met alle problemen van dien." Voorts wil Peeters II de drempels voor ondernemerschap verder verlagen via een rist nieuwe administratieve vereenvoudigingen, met e-gov. als hefboom. Bij Onderwijs voorziet men dan weer de automatische uitbetaling van school- en studietoelagen. "Technisch is dat laatste zeker mogelijk, en ook daarvoor zal men onze 'machinerie' nodig hebben. Wat Peeters II allemaal opsomt, is geen klein bier, je mag dat niet onderschatten. Want als het allemaal lukt heb je tegen het einde van de legislatuur een overheid die er helemaal anders uitziet." Ook Agoria, de federatie van de technologische industrie, ziet heel wat positieve punten voor ict in het regeerakkoord. "De visie is uitstekend en de acties die worden voorgesteld zijn goed", aldus directeur ict van Agoria, Christian Vanhuffel. De man geeft ook enkele voorbeelden. "In het onderwijs wil de overheid blijkbaar een noodzakelijke inhaalbeweging voor ict realiseren", klinkt het, "en er wordt gestreefd naar een 'maximale aanwendig van ict' in de gezondheids- en welzijnszorg (patiëntgerelateerde ict-systemen in de eerstelijnsgezondheidszorg, telegeneeskunde en innovatieve woonzorgconcepten)." Nog volgens het regeerakkoord wordt er geïnvesteerd in dynamisch verkeersbeheer, en in de infrastructuur die nodig is voor rekeningrijden. "Het is absoluut noodzakelijk dat Vlaanderen deze investering doet om de internationale achterstand terug te schroeven die we op dit vlak hebben", gaat Vanhuffel verder. Het akkoord erkent ook volledig de rol van ict in maatschappelijke vernieuwingsprojecten en innovatie. "Er wordt volop ingezet op open innovatie, wat cruciaal is voor de vele kleine ict-ontwikkelaars die Vlaanderen rijk is. Er komen meer middelen voor Onderzoek & Ontwikkeling, waarbij er vooral wordt ingezet op 6 speerpuntclusters waarin ict telkens een belangrijke rol speelt." Tot slot komt er een Nieuw Vlaams Digitaal Actieplan. Daarin zal er oog zijn voor een geavanceerde informatiemaatschappij, het dichten van de digitale kloof en internet-gerelateerde toepassingen. "Vlaanderen moet de komende 5 jaar deze visie en acties voldoende prioriteit geven in zijn beleidsplannen en begrotingskeuzes", besluit de directeur. "Investeren in al deze concrete ideeën en projecten heeft bovendien één groot en onmiskenbaar voordeel: de return on investment zal zeer groot zijn, en de geïnvesteerde middelen zijn erg snel teruggewonnen." Ook binnen het kenniscentrum van de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR vzw) overheerst optimisme. 'Eindelijk visie, eindelijk cohesie in het beleid', was de algemene teneur bij de lezing van het regeerakkoord, zegt voorzitter Eddy Van der Stock. Nog voor het Vlaamse regeerakkoord bekend was, had V-ICT-OR reeds het initiatief genomen om vanaf september werk te maken van een betere samenwerking tussen de centrumsteden en de kleinere steden en gemeenten. De ontsluiting van de authentieke gegevens van federale en gewestelijke overheid kan volgens de vzw makkelijk verlopen via een versterkt uitgebouwd Vlaams MAGDA-platform. "Een initiatief dat perfect gelijk spoort met de ambitie van de Vlaamse regering", zegt Eddy Van der Stock. Ook een aantal andere projecten van V-ICT-OR worden weerspiegeld in het regeerakkoord. Zo gaat de vzw het 'datawarehouse' van de lokale Vlaamse besturen verder in kaart brengen (in het kader van [het 3xI-project]): dat is nodig om tot een betere doorstroming van informatie tussen verschillende lagen van de overheid te komen. "Dit project sluit naadloos aan bij het regeerakkoord", aldus Van der Stock. V-ICT-OR zegt verder "met plezier te lezen dat de Vlaamse overheid aanmoedigt dat lokale ict-diensten nadenken over een vrijwillige fusie tussen gemeente en OCMW en ondersteuning wil verlenen via een eenmalige subsidiebonus." De vereniging hoopt dat andere lokale diensten - en dan vooral de ondersteunende - hierdoor sneller aangespoord worden waardoor de middelen efficiënter en vereenvoudigd worden ingezet. Tenslotte herkent V-ICT-OR ook haar doelstelling in het regeerakkoord om samen met de Vlaamse overheid de werking van het lokale en provinciale bestuursniveau kwalitatief te verbeteren via e-government en vorming van ambtenaren. Naast de reguliere opleidingen, het in kaart brengen van de competenties in samenwerking met enkele internationale zusterverenigingen, wil de vzw de kennis nu gaan delen via een Kennisplatform voor lokale overheden.