Het stuk publieke weg ligt in de buurt van Stockholm. Hier zijn over een traject van twee kilometer twee elektrische rails ingebed in het wegdek (een voor elke rijrichting). Die moeten elektrische wagens en trucks herladen terwijl ze erover rijden. Dat werkt via een beweegbare 'arm' die aan de onderkant van de wagen vastklikt. De weg is verdeeld in secties van 50 meter, en elke individuele sectie krijgt alleen stroom wanneer er een wagen over rijdt. Verder valt de stroom ook uit als een wagen stopt. Wanneer een elektrische wagen een andere voorsteekt, verliest hij dan weer automatisch zijn connectie. De weg berekent tot slot hoeveel energie elke wagen opneemt, en kan die waar nodig doorrekenen. Dit soort dynamische herladen zou het mogelijk maken om kleinere batterijen in auto's te stoppen, waardoor die ook goedkoper worden in productie.

Het wegenagentschap van Zweden heeft ondertussen een plan uitgedokterd voor meer van deze herlaadstraten, verspreid over het hele land. Door de juiste stukken weg uit te rusten met herlaadfuncties, zouden ook auto's met kleinere batterijen overal naartoe moeten kunnen rijden zonder stil te vallen. Zweden wil tegen 2030 namelijk onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen, en dat vereist dat een groot deel van het transport elektrisch wordt.

Het stuk publieke weg ligt in de buurt van Stockholm. Hier zijn over een traject van twee kilometer twee elektrische rails ingebed in het wegdek (een voor elke rijrichting). Die moeten elektrische wagens en trucks herladen terwijl ze erover rijden. Dat werkt via een beweegbare 'arm' die aan de onderkant van de wagen vastklikt. De weg is verdeeld in secties van 50 meter, en elke individuele sectie krijgt alleen stroom wanneer er een wagen over rijdt. Verder valt de stroom ook uit als een wagen stopt. Wanneer een elektrische wagen een andere voorsteekt, verliest hij dan weer automatisch zijn connectie. De weg berekent tot slot hoeveel energie elke wagen opneemt, en kan die waar nodig doorrekenen. Dit soort dynamische herladen zou het mogelijk maken om kleinere batterijen in auto's te stoppen, waardoor die ook goedkoper worden in productie. Het wegenagentschap van Zweden heeft ondertussen een plan uitgedokterd voor meer van deze herlaadstraten, verspreid over het hele land. Door de juiste stukken weg uit te rusten met herlaadfuncties, zouden ook auto's met kleinere batterijen overal naartoe moeten kunnen rijden zonder stil te vallen. Zweden wil tegen 2030 namelijk onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen, en dat vereist dat een groot deel van het transport elektrisch wordt.