QlikTech, een spin-off van de Universiteit van Lund, wist deze zomer een contract in de wacht te slepen bij het Brusselse Gewest. De analysetool QlikView, het vlaggenschip van QlikTech, werd weerhouden door het kabinet van Guy Vanhengel, de Brusselse minister die bevoegd is voor Financiën, Externe Betrekkingen, Informatica en Begroting. Het is voor dat laatste departement dat Vanhengel dringend op zoek was naar een tool die een geïntegreerde begroting kan opmaken voor zowel de acht kabinetten van de Brusselse gewestregering als de dertien parastatale instellingen (zoals de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), het Centrum voor Informatica voor het Brusselse gewest en het Brussels Agentschap voor Netheid). Door het vertrek van een aantal sleutelfiguren was de nood aan heldere en gecentraliseerde rapportering erg hoog geworden. Systeemintegrator CRBS uit Antwerpen werd aangezocht om de BI-applicatie QlikView van QlikTech te implementeren.Het Brusselse project is meer dan een ééndagsvlieg, aangezien het kabinet Vanhengel van plan is om de applicatie ook naar andere kabinetten en organisaties over te hevelen. Nog een ander project behelst de integratie van Qlikview in een SAP-omgeving.Lees het volledige artikel in Data News 38 van 10 november.

QlikTech, een spin-off van de Universiteit van Lund, wist deze zomer een contract in de wacht te slepen bij het Brusselse Gewest. De analysetool QlikView, het vlaggenschip van QlikTech, werd weerhouden door het kabinet van Guy Vanhengel, de Brusselse minister die bevoegd is voor Financiën, Externe Betrekkingen, Informatica en Begroting. Het is voor dat laatste departement dat Vanhengel dringend op zoek was naar een tool die een geïntegreerde begroting kan opmaken voor zowel de acht kabinetten van de Brusselse gewestregering als de dertien parastatale instellingen (zoals de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), het Centrum voor Informatica voor het Brusselse gewest en het Brussels Agentschap voor Netheid). Door het vertrek van een aantal sleutelfiguren was de nood aan heldere en gecentraliseerde rapportering erg hoog geworden. Systeemintegrator CRBS uit Antwerpen werd aangezocht om de BI-applicatie QlikView van QlikTech te implementeren.Het Brusselse project is meer dan een ééndagsvlieg, aangezien het kabinet Vanhengel van plan is om de applicatie ook naar andere kabinetten en organisaties over te hevelen. Nog een ander project behelst de integratie van Qlikview in een SAP-omgeving.Lees het volledige artikel in Data News 38 van 10 november.