De Belgische digitale start-ups en scale-ups zijn vooral actief in de business-to-business segmenten (72%) en richten zich hoofdzakelijk op online marketing technologie, digitale hardware en e-health. Ruim een kwart van de start-ups (28%) ontplooit business-to-consumer activiteiten.

Tien procent van de Belgische start-ups is ook aanwezig in het buitenland, vooral in de Verenigde Staten, 10% zijn universitaire spin-offs. De Ugent, de KULeuven en de ULB nemen meer dan de helft van de universitaire spin-offs voor hun rekening. Meer dan de helft van de start-ups werkt onder het bvba-statuut (54%).

De start-ups vestigen zich vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (33%) en in de provincies Antwerpen (16%) en Oost-Vlaanderen (13%). De provincies Henegouwen (3%), Namen (2%) en Luxemburg (1%) hinken achterop. Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven en Hasselt zijn de top-5 starterssteden.

Minister van Digtale Agenda Alexander De Croo vindt de cijfers van Sirris bemoedigend: "Start-ups zijn duidelijk in opmars. Toch hinkt ons land nog achterop als je de situatie vergelijkt met andere landen. De federale regering heeft de ambitie om deze kloof te dichten. Met Digital Belgium ligt er een strategie klaar die tech starters extra zuurstof geeft. Het start-up plan geeft starters een betere toegang tot risicokapitaal en verlaagt de loonkosten."

De Belgische digitale start-ups en scale-ups zijn vooral actief in de business-to-business segmenten (72%) en richten zich hoofdzakelijk op online marketing technologie, digitale hardware en e-health. Ruim een kwart van de start-ups (28%) ontplooit business-to-consumer activiteiten.Tien procent van de Belgische start-ups is ook aanwezig in het buitenland, vooral in de Verenigde Staten, 10% zijn universitaire spin-offs. De Ugent, de KULeuven en de ULB nemen meer dan de helft van de universitaire spin-offs voor hun rekening. Meer dan de helft van de start-ups werkt onder het bvba-statuut (54%).De start-ups vestigen zich vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (33%) en in de provincies Antwerpen (16%) en Oost-Vlaanderen (13%). De provincies Henegouwen (3%), Namen (2%) en Luxemburg (1%) hinken achterop. Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven en Hasselt zijn de top-5 starterssteden.Minister van Digtale Agenda Alexander De Croo vindt de cijfers van Sirris bemoedigend: "Start-ups zijn duidelijk in opmars. Toch hinkt ons land nog achterop als je de situatie vergelijkt met andere landen. De federale regering heeft de ambitie om deze kloof te dichten. Met Digital Belgium ligt er een strategie klaar die tech starters extra zuurstof geeft. Het start-up plan geeft starters een betere toegang tot risicokapitaal en verlaagt de loonkosten."