Zelfs voor bekende serieondernemers blijft een bedrijf opstarten een moeilijk iets. Zo heeft Airtime, het nieuwe project van Sean Parker (Napster, Facebook, Spotify) het alles behalve gemakkelijk. Parker windt er geen doekjes om in een gesprek met All Things Digital. "Een start-up leiden is als het eten van glas. Je gaat houden van de smaak van je eigen bloed," vertelt hij. Zijn nieuwste bedrijfje - Airtime, door hemzelf omschreven als een 'next generation Skype' op basis van videoverkeer - krijgt in elk geval te maken met klassieke perikelen als een tegenvallende groei en het opstappen van belangrijke werknemers.

Airtime heeft sinds zijn start in juni slechts 10.000 regelmatige gebruikers kunnen aantrekken, terwijl de technische hoeksteen van het bedrijf, Eric Feng (leider van het team dat de huidige basistechnologie creëerde), op het punt staat om op te stappen. En het is verre van zeker dat de andere leden van het technische team zullen blijven. Meteen worden ook de managementcapaciteiten van Parker op de proef gesteld, want in tegenstelling tot bij de voorgaande start-ups heeft hij dit keer niemand aan wie hij de dagelijkse leiding kan overlaten.

Toch ziet Parker de toekomst van zijn Airtime niet al te somber in, wel integendeel. Het bedrijf doorloopt gewoon 'een moeilijke startfase', wat volgens de mede-initiatiefnemer tot gevolg heeft dat er 'interessantere ideeën dan ooit komen bovendrijven'. Airtime gaat ook geen bocht van 180 graden maken - dat is niet onbelangrijk, want dat laatste is een gekend symptoom onder starters in moeilijkheden. Toch zijn er ook heel wat voorbeelden van bedrijven die door het maken van een ommezwaai (een 'pivot') wél succesvol werden, zoals de fotodienst Flickr, die oorspronkelijk een onderdeel van een online game vormde.

Heel vaak fout Airtime vertrekt overigens wel van een stevige basis, met niet minder dan 33 miljoen dollar aan financiering. Maar, zo blijkt uit onderzoek, geld alleen is niet voldoende. Volgens een studie aan de de Harvard Business School blijken veel meer starters dan gedacht niet meer in staat om de gedane investering terug te verdienen. Wordt algemeen aangenomen dat 30 à 40 procent compleet de mist ingaan en evenveel bedrijven de investeringen terugbetalen, dan blijkt de realiteit heel wat harder.

Volgens onderzoeker Shikhar Ghosh is 75 procent niet in staat om de initiële investering terug te bezorgen aan de durfkapitalisten. Hij stelt dat op basis van de resultaten van 2.000 bedrijven die tussen 2004 en 2010 minstens één miljoen dollar aan durfkapitaal ontvingen.

Meer nog, ongeveer 95 procent van de starters slaagt er niet in om de beoogde doelstellingen (zoals rendement op investering, groeicijfers, omzet,...) te halen. Risicokapitaalbedrijven zwijgen echter zedig en "begraven hun doden in alle stilte", aldus Ghosh.

Start-ups die kapitaal ophalen bij durfkapitalisten doen het echter wel beter dan jonkies die hun financiering op een andere wijze bekomen. Voorts blijkt ook de wijze waarop een opstartbedrijf faalt (oorzaken, afhandelen van de liquidatie etc.) van groot belang voor het bekomen van een nieuwe kans. Immers, het falen zelf wordt wel aanvaard als de bedrijfsleiders met respect voor de investeerders de zaak opdoeken en hun lessen leren uit het gebeuren.

Facebook Gevaarlijk wordt het wel wanneer het niet meer gaat om goede ideeën en bedrijven, maar om snel incasseren. "Er heerst een ongezond klimaat in Silicon Valley" meent Parker, "en wel omdat bedrijven worden opgestart zonder echte overtuiging, maar gewoon om te worden opgekocht door Facebook en co."

Zelfs voor bekende serieondernemers blijft een bedrijf opstarten een moeilijk iets. Zo heeft Airtime, het nieuwe project van Sean Parker (Napster, Facebook, Spotify) het alles behalve gemakkelijk. Parker windt er geen doekjes om in een gesprek met All Things Digital. "Een start-up leiden is als het eten van glas. Je gaat houden van de smaak van je eigen bloed," vertelt hij. Zijn nieuwste bedrijfje - Airtime, door hemzelf omschreven als een 'next generation Skype' op basis van videoverkeer - krijgt in elk geval te maken met klassieke perikelen als een tegenvallende groei en het opstappen van belangrijke werknemers. Airtime heeft sinds zijn start in juni slechts 10.000 regelmatige gebruikers kunnen aantrekken, terwijl de technische hoeksteen van het bedrijf, Eric Feng (leider van het team dat de huidige basistechnologie creëerde), op het punt staat om op te stappen. En het is verre van zeker dat de andere leden van het technische team zullen blijven. Meteen worden ook de managementcapaciteiten van Parker op de proef gesteld, want in tegenstelling tot bij de voorgaande start-ups heeft hij dit keer niemand aan wie hij de dagelijkse leiding kan overlaten. Toch ziet Parker de toekomst van zijn Airtime niet al te somber in, wel integendeel. Het bedrijf doorloopt gewoon 'een moeilijke startfase', wat volgens de mede-initiatiefnemer tot gevolg heeft dat er 'interessantere ideeën dan ooit komen bovendrijven'. Airtime gaat ook geen bocht van 180 graden maken - dat is niet onbelangrijk, want dat laatste is een gekend symptoom onder starters in moeilijkheden. Toch zijn er ook heel wat voorbeelden van bedrijven die door het maken van een ommezwaai (een 'pivot') wél succesvol werden, zoals de fotodienst Flickr, die oorspronkelijk een onderdeel van een online game vormde. Heel vaak fout Airtime vertrekt overigens wel van een stevige basis, met niet minder dan 33 miljoen dollar aan financiering. Maar, zo blijkt uit onderzoek, geld alleen is niet voldoende. Volgens een studie aan de de Harvard Business School blijken veel meer starters dan gedacht niet meer in staat om de gedane investering terug te verdienen. Wordt algemeen aangenomen dat 30 à 40 procent compleet de mist ingaan en evenveel bedrijven de investeringen terugbetalen, dan blijkt de realiteit heel wat harder. Volgens onderzoeker Shikhar Ghosh is 75 procent niet in staat om de initiële investering terug te bezorgen aan de durfkapitalisten. Hij stelt dat op basis van de resultaten van 2.000 bedrijven die tussen 2004 en 2010 minstens één miljoen dollar aan durfkapitaal ontvingen. Meer nog, ongeveer 95 procent van de starters slaagt er niet in om de beoogde doelstellingen (zoals rendement op investering, groeicijfers, omzet,...) te halen. Risicokapitaalbedrijven zwijgen echter zedig en "begraven hun doden in alle stilte", aldus Ghosh. Start-ups die kapitaal ophalen bij durfkapitalisten doen het echter wel beter dan jonkies die hun financiering op een andere wijze bekomen. Voorts blijkt ook de wijze waarop een opstartbedrijf faalt (oorzaken, afhandelen van de liquidatie etc.) van groot belang voor het bekomen van een nieuwe kans. Immers, het falen zelf wordt wel aanvaard als de bedrijfsleiders met respect voor de investeerders de zaak opdoeken en hun lessen leren uit het gebeuren. Facebook Gevaarlijk wordt het wel wanneer het niet meer gaat om goede ideeën en bedrijven, maar om snel incasseren. "Er heerst een ongezond klimaat in Silicon Valley" meent Parker, "en wel omdat bedrijven worden opgestart zonder echte overtuiging, maar gewoon om te worden opgekocht door Facebook en co."