Als je 15 minuten lang de onverdeelde aandacht van de Belgische federale regering kreeg, waarop zou je haar dan wijzen wat betreft start-ups en ondernemen in ons land?

Deze vraag gelanceerd door IP-strateeg Joren De Wachter trok een interessante conversatie op gang op het interne discussieplatform van BetaGroup Coworking in Brussel. Heel wat ondernemers, beleggers en technologieprofessionals waren er als de kippen bij om hun mening te ventileren.

Om u een idee te kunnen geven van wat iedereen relatief belangrijk vond, stelde Joren de volgende tabel op:

Hieronder sommen we alvast enkele belangrijke antwoorden op:

"Start-ups zelf hebben niet veel aandacht nodig, maar de overheid zou wel meer moeten focussen op alles wat de starters rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloedt, zoals toegang tot kapitaal, infrastructuur, werkplekken, wetgeving, arbeidswetgeving, media enz.""Alles begint met de beschikbare middelen, en het voornaamste middel is ... kapitaal. De toegang tot kapitaal is een ware nachtmerrie in België. Andere aspecten, zoals het beschikbare talent, de subsidies, de samenwerkingsvormen... zijn ok. België gaf de filmindustrie een nieuw elan met behulp van de tax shelter. Frankrijk heeft zijn FCPI-fondsen, in Londen zijn er de VCT/EIS-fondsen. Het principe is eenvoudig: je compenseert investeringen in start-ups door ze in te kunnen brengen bij de belastingen, en tegelijk bevorder je angel-investeringen. Ik zou tax shelter promoten als mechanisme voor investeringen in start-ups.""De overheid moet maar eens ophouden met alle succesverhalen breed uit te smeren in de pers, en in de plaats trachten om van België een interessante regio te maken om te innoveren. Zo kan er vermeden worden dat velen het land verlaten en naar de VS trekken.""België promoten als een fantastisch land voor start-ups door het schrappen van belastingen op kapitaalwinst. De garantie op dit fiscale voordeel kan kapitaal uit het buitenland aantrekken (vandaar de recente instroom van Franse technologieondernemers die de belastingen in hun land willen ontwijken), en een cluster/ecosysteem tot stand brengen om start-ups te ondersteunen.""België is een veilige haven voor grote ondernemingen, maar een moeilijk land voor start-ups en freelancers. Maak het gemakkelijker om bedrijfjes op te richten, niet met subsidies maar door de belastingen en de sociale bijdragen in de aanvangsfase te verlagen. Dit kan bijvoorbeeld door privébeleggingen in risicokapitaal aan te moedigen met behulp van een tax shelter zoals in Groot-Brittannië (daar doen ze het voor de filmindustrie, die waardeloze tijdelijke jobs zonder toekomst creëert. Start-ups zorgen voor betere en interessantere jobs op langere termijn, ook al gaan ze failliet). En maak meer overheidsdata beschikbaar, zodat ondernemers er nuttige tools en nieuwe bedrijven rond kunnen bouwen.""Misschien moet er maar eens opgehouden worden met het afschilderen van zelfstandigen als specialisten in belastingontduiking? Zelfstandigen zijn de beste ondernemers, en bvba's vormen vaak het startpunt voor grotere bedrijven met meer banen en meer innovatie. Daarnaast kan er een gunstig kader gecreëerd worden voor nieuwe incubatoren (zoals YCombinator), in plaats van start-ups door te verwijzen naar publieke investeringsfondsen die bang zijn van starters. Wij hebben met andere woorden geen subsidies nodig, maar een betere omgeving om in te gedijen." "Financieel gesproken is een tax shelter voor investeringen in start-ups een goed idee. Anderzijds ligt heel wat Belgisch geld te slapen in veilige investeringen die geen enkele meerwaarde voor België of voor de Belgische start-ups scene voortbrengen. Hef meer belastingen op kapitaal en minder op personeel, want ook daar knelt een schoentje: ons personeel is veel te duur. Een goede ontwikkelaar verdient 600 euro per dag, dat is 10.000 euro per maand! Investeer in onderwijs, opdat de leerkrachten beter opgeleid worden, en hun leerlingen van jongs af aan tech savy kunnen maken, zoals dat in Zuid-Korea gebeurt. Zorg er voor dat ondernemers sneller en goedkoper een bedrijf kunnen oprichten, schrap dus de notaris, en kort het registratieproces in. Alles zou online in 30 seconden moeten kunnen worden afgerond. Vereenvoudih ook het proces rond de belastingen. Opdat er geen tijd meer verloren wordt met het verzamelen van restauranttickets en andere belachelijke zaken.""Zorg voor een echte intra-Europese economische ruimte: dezelfde vervoerskosten, dezelfde telecomkosten, dezelfde fiscale kosten ... Ik weet dat dit op korte termijn een droom is, maar we kunnen alvast al proberen om in ons land al aan dezelfde voorwaarden te kunnen werken als in heel wat andere Europese lidstaten.""Ik zou er één ding aan willen toevoegen dat vooral betrekking heeft op internetstart-ups: de bescherming van de toegang tot de markt. Die toegang wordt bedreigd door het initiatief van grote internetspelers en telecombedrijven om komaf te maken met netneutraliteit. Vandaag kan elke start-up een website openen, zichzelf promoten en snel duizenden klanten aantrekken van over de hele wereld dankzij het principe van netneutraliteit, dat garandeert dat elke internetgebruiker, zonder snelheidslimiet, toegang heeft tot elke website. Maar zoals gezegd willen heel wat telecombedrijven snel internetverkeer voorbehouden voor grote spelers zoals Google, Facebook, Youtube en Twitter, en tegelijk de trafiek naar kleine websites vertragen. Als oprichter van een start-up betekent dat, tenzij je veel geld op tafel legt, de ervaring van de bezoekers op je website niet meer correct zal zijn, met alle gevolgen van dien. Eén en ander zou het potentieel van kleine bedrijven compleet teniet kunnen doen. Hoewel de politici in de VS zich bewust zijn geworden van het probleem, lijken de Europese instellingen de implicaties niet te kunnen inschatten." "Verminder de telecomprijzen drastisch. Hierdoor zal het gebruik van mobiele diensten, de applicaties die we voor onze klanten ontwikkelen, toenemen, en zal de aankoop van lokale producten stijgen (ik rij naar een boerderij in de buurt, koop lokale producten omdat ik door een app hierover geïnformeerd ben). Als je 90 euro moet betalen voor een abonnement met 1 gigabyte data, tsja, dan weet je het wel.""Schaf de belasting op kapitaalwinst af, wat werkt als een magneet voor geld, en een groot deel ervan wordt toch herbelegd. Minder verplichtingen inzake financiële rapportering gedurende de eerste 3 jaar zouden ook welkom zijn. Creëer een land van crowdfunders. Erken dat veel technologische start-ups diensten uitvoeren en inkomsten in buitenlandse valuta binnenbrengen. Maak van de volgende generatie Belgische kinderen wiskundegenieën. De huidige regeling 'Ik krijg 50 procent en de overheid krijgt 50 procent' is geen uitdaging meer. Wat dacht je van een moeilijker vraagstuk, zoals 'Ik krijg 72 procent, en de regering 28 procent'" "Volgens mij is het efficiënter om toe te spitsen op één enkel pijnpunt /actiepunt, bijvoorbeeld seed funding / tax shelter voor gewone burgers (en dus niet alleen voor gespecialiseerde seed funds). Er zijn voldoende professionele fondsen beschikbaar, en overheden stéken al veel geld in de markt. Dat werkt jammer genoeg niet meer naar behoren omdat er onvoldoende risicobereidheid is. We hebben in België meer 'gek' geld nodig!""Bouw een ecosysteem en een omgeving waarin individuen een start-up ernstig in overweging kunnen nemen als carrièremove. Vereenvoudig de boekhoudkundige verplichtingen - zeker voor de eerste 3 jaar. Verlaag, minimaliseer of schrap de vennootschapsbelastingen - zeker voor de eerste 3 jaar, of geplafonneerd op 500.000 euro omzet per jaar. Verminder, minimaliseer of subsidieer de personeelskosten (RIZIV, pensioen en) - zeker voor de eerste 3 jaar om het aanwerven goedkoper te maken. Verander het sociale imago van de ondernemer - bejubel de winnaars en diegenen die het hebben geprobeerd/proberen. In het onderwijs moet een start-up-attitude gepromoot worden. Voer een duidelijk beleid om start-ups van KMO's te onderscheiden: een start-up is een investering (geen onmiddellijke belastinginkomst) die nodig is; zorg dat de indicatoren goed zijn en communiceer. Als de regering dit inziet en het juiste ecosysteem creëert zal het ondernemersras groeien en bloeien.""De 1ste bekommernis van elke start-up moet zijn: 'Hoe krijgen we de geldmachine aan het rollen?!' Het gaat niet om het binnenhalen van VC-geld of van overheidssubsidies (verre van), maar om echte inkomsten van klanten. Tenslotte staan klanten gelijk aan geld, en volgt geld op succes, niet andersom! Een les die ik al doende geleerd heb. De 1ste bekommernis van een regering met betrekking tot start-ups moet dan ook het aanzwengelen van de geldmachine zijn. Daarom zou ik een SBIR-achtig (Small Business Innovation Research) programma willen voorstellen waarin de overheid een klant van een start-up wordt, en niet zomaar een sponsor die veel overheadkosten vergt om aan de (EU) subsidierichtlijnen te voldoen. Bovendien zouden regeringen (fiscale) hulpmiddelen moeten uitvinden om grote multinationals ertoe aan te zetten ook klant, of beter nog, zakenpartner van start-ups te worden. Ik en er vrij zeker van dat, mits de juiste financiële aanmoediging, dergelijke bedrijven een samenwerking met een start-up meer als een kans en minder als een risico zullen beschouwen."

Opgetekend door Ramon Suarez Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Betagroup Coworking Brussel

Als je 15 minuten lang de onverdeelde aandacht van de Belgische federale regering kreeg, waarop zou je haar dan wijzen wat betreft start-ups en ondernemen in ons land? Deze vraag gelanceerd door IP-strateeg Joren De Wachter trok een interessante conversatie op gang op het interne discussieplatform van BetaGroup Coworking in Brussel. Heel wat ondernemers, beleggers en technologieprofessionals waren er als de kippen bij om hun mening te ventileren. Om u een idee te kunnen geven van wat iedereen relatief belangrijk vond, stelde Joren de volgende tabel op:Hieronder sommen we alvast enkele belangrijke antwoorden op: "Start-ups zelf hebben niet veel aandacht nodig, maar de overheid zou wel meer moeten focussen op alles wat de starters rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloedt, zoals toegang tot kapitaal, infrastructuur, werkplekken, wetgeving, arbeidswetgeving, media enz.""Alles begint met de beschikbare middelen, en het voornaamste middel is ... kapitaal. De toegang tot kapitaal is een ware nachtmerrie in België. Andere aspecten, zoals het beschikbare talent, de subsidies, de samenwerkingsvormen... zijn ok. België gaf de filmindustrie een nieuw elan met behulp van de tax shelter. Frankrijk heeft zijn FCPI-fondsen, in Londen zijn er de VCT/EIS-fondsen. Het principe is eenvoudig: je compenseert investeringen in start-ups door ze in te kunnen brengen bij de belastingen, en tegelijk bevorder je angel-investeringen. Ik zou tax shelter promoten als mechanisme voor investeringen in start-ups.""De overheid moet maar eens ophouden met alle succesverhalen breed uit te smeren in de pers, en in de plaats trachten om van België een interessante regio te maken om te innoveren. Zo kan er vermeden worden dat velen het land verlaten en naar de VS trekken.""België promoten als een fantastisch land voor start-ups door het schrappen van belastingen op kapitaalwinst. De garantie op dit fiscale voordeel kan kapitaal uit het buitenland aantrekken (vandaar de recente instroom van Franse technologieondernemers die de belastingen in hun land willen ontwijken), en een cluster/ecosysteem tot stand brengen om start-ups te ondersteunen.""België is een veilige haven voor grote ondernemingen, maar een moeilijk land voor start-ups en freelancers. Maak het gemakkelijker om bedrijfjes op te richten, niet met subsidies maar door de belastingen en de sociale bijdragen in de aanvangsfase te verlagen. Dit kan bijvoorbeeld door privébeleggingen in risicokapitaal aan te moedigen met behulp van een tax shelter zoals in Groot-Brittannië (daar doen ze het voor de filmindustrie, die waardeloze tijdelijke jobs zonder toekomst creëert. Start-ups zorgen voor betere en interessantere jobs op langere termijn, ook al gaan ze failliet). En maak meer overheidsdata beschikbaar, zodat ondernemers er nuttige tools en nieuwe bedrijven rond kunnen bouwen.""Misschien moet er maar eens opgehouden worden met het afschilderen van zelfstandigen als specialisten in belastingontduiking? Zelfstandigen zijn de beste ondernemers, en bvba's vormen vaak het startpunt voor grotere bedrijven met meer banen en meer innovatie. Daarnaast kan er een gunstig kader gecreëerd worden voor nieuwe incubatoren (zoals YCombinator), in plaats van start-ups door te verwijzen naar publieke investeringsfondsen die bang zijn van starters. Wij hebben met andere woorden geen subsidies nodig, maar een betere omgeving om in te gedijen." "Financieel gesproken is een tax shelter voor investeringen in start-ups een goed idee. Anderzijds ligt heel wat Belgisch geld te slapen in veilige investeringen die geen enkele meerwaarde voor België of voor de Belgische start-ups scene voortbrengen. Hef meer belastingen op kapitaal en minder op personeel, want ook daar knelt een schoentje: ons personeel is veel te duur. Een goede ontwikkelaar verdient 600 euro per dag, dat is 10.000 euro per maand! Investeer in onderwijs, opdat de leerkrachten beter opgeleid worden, en hun leerlingen van jongs af aan tech savy kunnen maken, zoals dat in Zuid-Korea gebeurt. Zorg er voor dat ondernemers sneller en goedkoper een bedrijf kunnen oprichten, schrap dus de notaris, en kort het registratieproces in. Alles zou online in 30 seconden moeten kunnen worden afgerond. Vereenvoudih ook het proces rond de belastingen. Opdat er geen tijd meer verloren wordt met het verzamelen van restauranttickets en andere belachelijke zaken.""Zorg voor een echte intra-Europese economische ruimte: dezelfde vervoerskosten, dezelfde telecomkosten, dezelfde fiscale kosten ... Ik weet dat dit op korte termijn een droom is, maar we kunnen alvast al proberen om in ons land al aan dezelfde voorwaarden te kunnen werken als in heel wat andere Europese lidstaten.""Ik zou er één ding aan willen toevoegen dat vooral betrekking heeft op internetstart-ups: de bescherming van de toegang tot de markt. Die toegang wordt bedreigd door het initiatief van grote internetspelers en telecombedrijven om komaf te maken met netneutraliteit. Vandaag kan elke start-up een website openen, zichzelf promoten en snel duizenden klanten aantrekken van over de hele wereld dankzij het principe van netneutraliteit, dat garandeert dat elke internetgebruiker, zonder snelheidslimiet, toegang heeft tot elke website. Maar zoals gezegd willen heel wat telecombedrijven snel internetverkeer voorbehouden voor grote spelers zoals Google, Facebook, Youtube en Twitter, en tegelijk de trafiek naar kleine websites vertragen. Als oprichter van een start-up betekent dat, tenzij je veel geld op tafel legt, de ervaring van de bezoekers op je website niet meer correct zal zijn, met alle gevolgen van dien. Eén en ander zou het potentieel van kleine bedrijven compleet teniet kunnen doen. Hoewel de politici in de VS zich bewust zijn geworden van het probleem, lijken de Europese instellingen de implicaties niet te kunnen inschatten." "Verminder de telecomprijzen drastisch. Hierdoor zal het gebruik van mobiele diensten, de applicaties die we voor onze klanten ontwikkelen, toenemen, en zal de aankoop van lokale producten stijgen (ik rij naar een boerderij in de buurt, koop lokale producten omdat ik door een app hierover geïnformeerd ben). Als je 90 euro moet betalen voor een abonnement met 1 gigabyte data, tsja, dan weet je het wel.""Schaf de belasting op kapitaalwinst af, wat werkt als een magneet voor geld, en een groot deel ervan wordt toch herbelegd. Minder verplichtingen inzake financiële rapportering gedurende de eerste 3 jaar zouden ook welkom zijn. Creëer een land van crowdfunders. Erken dat veel technologische start-ups diensten uitvoeren en inkomsten in buitenlandse valuta binnenbrengen. Maak van de volgende generatie Belgische kinderen wiskundegenieën. De huidige regeling 'Ik krijg 50 procent en de overheid krijgt 50 procent' is geen uitdaging meer. Wat dacht je van een moeilijker vraagstuk, zoals 'Ik krijg 72 procent, en de regering 28 procent'" "Volgens mij is het efficiënter om toe te spitsen op één enkel pijnpunt /actiepunt, bijvoorbeeld seed funding / tax shelter voor gewone burgers (en dus niet alleen voor gespecialiseerde seed funds). Er zijn voldoende professionele fondsen beschikbaar, en overheden stéken al veel geld in de markt. Dat werkt jammer genoeg niet meer naar behoren omdat er onvoldoende risicobereidheid is. We hebben in België meer 'gek' geld nodig!""Bouw een ecosysteem en een omgeving waarin individuen een start-up ernstig in overweging kunnen nemen als carrièremove. Vereenvoudig de boekhoudkundige verplichtingen - zeker voor de eerste 3 jaar. Verlaag, minimaliseer of schrap de vennootschapsbelastingen - zeker voor de eerste 3 jaar, of geplafonneerd op 500.000 euro omzet per jaar. Verminder, minimaliseer of subsidieer de personeelskosten (RIZIV, pensioen en) - zeker voor de eerste 3 jaar om het aanwerven goedkoper te maken. Verander het sociale imago van de ondernemer - bejubel de winnaars en diegenen die het hebben geprobeerd/proberen. In het onderwijs moet een start-up-attitude gepromoot worden. Voer een duidelijk beleid om start-ups van KMO's te onderscheiden: een start-up is een investering (geen onmiddellijke belastinginkomst) die nodig is; zorg dat de indicatoren goed zijn en communiceer. Als de regering dit inziet en het juiste ecosysteem creëert zal het ondernemersras groeien en bloeien.""De 1ste bekommernis van elke start-up moet zijn: 'Hoe krijgen we de geldmachine aan het rollen?!' Het gaat niet om het binnenhalen van VC-geld of van overheidssubsidies (verre van), maar om echte inkomsten van klanten. Tenslotte staan klanten gelijk aan geld, en volgt geld op succes, niet andersom! Een les die ik al doende geleerd heb. De 1ste bekommernis van een regering met betrekking tot start-ups moet dan ook het aanzwengelen van de geldmachine zijn. Daarom zou ik een SBIR-achtig (Small Business Innovation Research) programma willen voorstellen waarin de overheid een klant van een start-up wordt, en niet zomaar een sponsor die veel overheadkosten vergt om aan de (EU) subsidierichtlijnen te voldoen. Bovendien zouden regeringen (fiscale) hulpmiddelen moeten uitvinden om grote multinationals ertoe aan te zetten ook klant, of beter nog, zakenpartner van start-ups te worden. Ik en er vrij zeker van dat, mits de juiste financiële aanmoediging, dergelijke bedrijven een samenwerking met een start-up meer als een kans en minder als een risico zullen beschouwen."Opgetekend door Ramon Suarez Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Betagroup Coworking Brussel