De Uber van? Het is een cliché zo groot als het machtsmisbruik bij die taxiservice, maar er is bij Helpper iets van aan. Niet van dat uitbuitingsmodel, wel van het oorspronkelijke idee: burgers helpen burgers, omdat het allebei iets oplevert. Bij de Antwerpse start-up van François Gerard draait het om zorg voor hulpbehoevenden, en daar is nood aan, zo zegt hij, zeker in Brussel.

'Een online onderzoek dat we door iVOX lieten uitvoeren toont aan dat Brusselaars minder dan andere Belgen kunnen rekenen op familieleden of buren, én minder snel hun weg vinden naar de klassieke zorg. Bijna de helft van de Brusselaars kent iemand in zijn directe omgeving die hulp nodig heeft, maar in meer dan één op de vier gevallen krijgt die persoon geen enkele vorm van ondersteuning.'

Helpper is een online-platform dat hulpbehoevenden ('helppies') en zorgaanbieders ('helppers') bij elkaar brengt. De ene post taken die hij of zij graag vervuld zou zien, de ander besluit of hij of zij daar op ingaat, en krijgt een kleine uurvergoeding. Dat dat legaal kan, was een pluim die Minister van Volksgezondheid Maggie De Block graag op haar liberale hoed stak. 'Dankzij de wet op de deeleconomie - waarin Helpper een erkend platform is - en de wet op de onbelastbare bijverdiensten tot 500 euro per maand, kunnen we mensen opnieuw een gevoel van zelfredzaamheid geven,' legt ze uit. 'En dat is, zoals elke bevraging uitwijst, wat zorgbehoevenden het meest belangrijk vinden: dat ze een vorm van zelfstandigheid houden. Met hulp van hun helppies wordt die droom vaak waar.'

De Block ontkende niet dat er kritiek bestaat op het principe van het onbelast bijverdienen uit de hoek van de zelfstandigen en vrijwilligersorganisatie, maar wees die resoluut van de hand. 'Dat soort koudwatervrees zagen we ook bij de invoering van de flexijobs, en ook daar bleek ze voorbarig. In elk geval wordt het systeem van maand tot maand gemonitord, en zullen ontsporingen gecorrigeerd worden.'

Ook Brussels burgemeester Philippe Close (PS) was erg in zijn nopjes met de komst van Helpper naar zijn stad. 'Digitalisering wekt al eens angst op, maar dit is een vorm van toegepaste technologie die veelbelovend is. Vanuit de stad vinden wij het erg belangrijk dat zorg nabij is, en dat doen we onder andere door scholen en apotheken binnen de tien minuten van ieders deur te situeren, maar ook dit is een goeie optie, want de nood is groot, zoals uit de bevraging van iVOX blijkt.'

Helpper, dat in maart nog 1 miljoen euro ophaalde, werd eerder in Antwerpen en Gent gelanceerd, en wist tot nog toe vijftienhonderd helppers en helppies bij elkaar te brengen. Nu ook Brussel voor de bijl gaat, hoopt Gerard eind dit jaar op 2500 leden te eindigen.

De Uber van? Het is een cliché zo groot als het machtsmisbruik bij die taxiservice, maar er is bij Helpper iets van aan. Niet van dat uitbuitingsmodel, wel van het oorspronkelijke idee: burgers helpen burgers, omdat het allebei iets oplevert. Bij de Antwerpse start-up van François Gerard draait het om zorg voor hulpbehoevenden, en daar is nood aan, zo zegt hij, zeker in Brussel.'Een online onderzoek dat we door iVOX lieten uitvoeren toont aan dat Brusselaars minder dan andere Belgen kunnen rekenen op familieleden of buren, én minder snel hun weg vinden naar de klassieke zorg. Bijna de helft van de Brusselaars kent iemand in zijn directe omgeving die hulp nodig heeft, maar in meer dan één op de vier gevallen krijgt die persoon geen enkele vorm van ondersteuning.'Helpper is een online-platform dat hulpbehoevenden ('helppies') en zorgaanbieders ('helppers') bij elkaar brengt. De ene post taken die hij of zij graag vervuld zou zien, de ander besluit of hij of zij daar op ingaat, en krijgt een kleine uurvergoeding. Dat dat legaal kan, was een pluim die Minister van Volksgezondheid Maggie De Block graag op haar liberale hoed stak. 'Dankzij de wet op de deeleconomie - waarin Helpper een erkend platform is - en de wet op de onbelastbare bijverdiensten tot 500 euro per maand, kunnen we mensen opnieuw een gevoel van zelfredzaamheid geven,' legt ze uit. 'En dat is, zoals elke bevraging uitwijst, wat zorgbehoevenden het meest belangrijk vinden: dat ze een vorm van zelfstandigheid houden. Met hulp van hun helppies wordt die droom vaak waar.'De Block ontkende niet dat er kritiek bestaat op het principe van het onbelast bijverdienen uit de hoek van de zelfstandigen en vrijwilligersorganisatie, maar wees die resoluut van de hand. 'Dat soort koudwatervrees zagen we ook bij de invoering van de flexijobs, en ook daar bleek ze voorbarig. In elk geval wordt het systeem van maand tot maand gemonitord, en zullen ontsporingen gecorrigeerd worden.'Ook Brussels burgemeester Philippe Close (PS) was erg in zijn nopjes met de komst van Helpper naar zijn stad. 'Digitalisering wekt al eens angst op, maar dit is een vorm van toegepaste technologie die veelbelovend is. Vanuit de stad vinden wij het erg belangrijk dat zorg nabij is, en dat doen we onder andere door scholen en apotheken binnen de tien minuten van ieders deur te situeren, maar ook dit is een goeie optie, want de nood is groot, zoals uit de bevraging van iVOX blijkt.'Helpper, dat in maart nog 1 miljoen euro ophaalde, werd eerder in Antwerpen en Gent gelanceerd, en wist tot nog toe vijftienhonderd helppers en helppies bij elkaar te brengen. Nu ook Brussel voor de bijl gaat, hoopt Gerard eind dit jaar op 2500 leden te eindigen.