Alles over 40 jaar Apple

Precies 40 jaar geleden werd Apple boven de doopvont gehouden door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne. Wayne is de arme stakker die zijn 10% aandeel in Apple twee weken later verkocht voor $800. Want hij geloofde er niet meer in. Wayne is uiteindelijk terecht gekomen in een trailer park in Nevada waar hij zijn kost verdiende door postzegels te verhandelen. Zijn 10% Apple stock zou meer dan $60 miljard waard zijn vandaag.