Menselijke fouten zijn hoofdoorzaak van cyberaanvallen

Menselijke fouten zijn hoofdoorzaak van cyberaanvallen

(On)bewuste fouten van medewerkers worden door bedrijven gezien als het grootste risico voor cyberaanvallen. 83% van de respondenten zien onzorgvuldige medewerkers zelfs als meest waarschijnlijke bron van een cyberaanval.