Alles over Atos Belgium

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister heeft een contract voor gespecialiseerde ICT-diensten gegund. Het gaat om een grootschalig contract bestaande uit 14 raamovereenkomsten, samen goed voor meer dan 50 miljoen euro. De grootste slokop is Atos die meer dan de helft inlijft.