Europa gaat vrij fotograferen van gebouwen niet verbieden

Europa gaat vrij fotograferen van gebouwen niet verbieden

Het online protest tegen het beperken van de panoramavrijheid heeft zijn doel niet gemist. Het Europees parlement heeft het amendement verworpen. Het ongevraagd fotograferen van gebouwen wordt niet verboden.

Europa beslist morgen of je gebouwen zomaar mag fotograferen

Europa beslist morgen of je gebouwen zomaar mag fotograferen

Het Europees Parlement stemt donderdag over de zogenaamde panoramavrijheid. Daarbij wordt vooral het amendement dat het fotograferen van openbare gebouwen al dan niet toelaat met argusogen bekeken.

Wikipedia vreest Europees fotoverbod

Wikipedia vreest Europees fotoverbod

Op 9 juli stemt het Europese Parlement (EP) over een hervorming van de Europese auteursrechtelijke regels. Eén van de voorstellen is een vergaande inperking van de zogenoemde 'panoramavrijheid'.

Voetbalfilmpjes delen op Vine: mag dat?

Voetbalfilmpjes delen op Vine: mag dat?

Laurine Delforge - Een goal, een formidabele passeerbeweging, een klasseflits, de voetbal-Vines zijn niet meer van de sportwebsites weg te denken sinds de wereldbeker. Tot groot jolijt van de voetbalfans, maar tot ergernis van de voetbalcompetities en rechtenhoudende tv-zenders, die hun financiële belangen aangetast zien door deze ongereglementeerde videos.

Internetgebruikers downloaden vaak onbewust illegaal

Internetgebruikers downloaden vaak onbewust illegaal

Een groot deel van de internetgebruikers is onvoldoende op de hoogte van de wetgeving over illegaal downloaden, zo blijkt uit een Britse enquête. 'Ook in België weten veel mensen niet dat er zoiets als auteursrecht bestaat', zegt professor mediarecht Patrick Van Eecke (UA).

Sabam klaar voor juridische stappen tegen isp's

Sabam klaar voor juridische stappen tegen isp's

Sabam maakt zich op om juridische stappen te ondernemen tegen de Belgische internet service providers. De enige vraag die nog rest is of de auteursrechtenvereniging één dan wel meerdere isp's voor de rechter zal slepen. Sabam eist 3,4 procent van de jaarlijkse abonnementsprijs die breedbandgebruikers betalen in ons land. Nu het Europese Hof van Justitie geoordeeld heeft dat je sociale netwerken (Netlog) en internet service providers (Scarlet) niet kan verplichten om op eigen kosten een filter te installeren die de transfer van illegale muziek- en filmbestanden blokkeert, en nu het duidelijk is dat de Belgische ips's weigeren om uit eigen beweging 3,4 procent van de prijs voor een breedbandabonnement op te hoesten ter compensatie van de auteurs, wil Sabam een stapje verder gaan door juridische stappen te ondernemen tegen één of meerdere internetleveranciers.