Alles over Auteursrechten

Fifa is niet opgezet met een twitteraccount van Storify-oprichter Xavier Damman. Die maakt gif's van alle doelpunten op het WK maar schendt zo ook de auteursrechten volgens de organisatie.

Sabam sleept Belgacom, Telenet en Voo voor de rechtbank van eerste aanleg in de hoop om op die manier 30 miljoen euro aan auteursrechten te kunnen innen. Dat heeft algemeen directeur Christophe Depreter aangekondigd.

Het Europese Hof van Justitie moet zich uitspreken over de omvang van de vergoeding die gebruikers moeten betalen als ze thuis een kopie van een beschermd werk op een digitale drager zetten. Dat zegt althans de Nederlandse Hoge Raad. Vandaag moeten consumenten bij de aankoop van lege digitale dragers zoals dvd's, USB-sticks en harde schijven extra in de buidel tasten voor een auteursrechtenvergoeding. Die heffing (de fameuze 'kopieertaks') gaat naar auteursverenigingen, die de vergoedingen vervolgens uitkeren aan hun leden. In België is het Auvibel dat de kopievergoeding verdeelt onder de producenten van audiovisueel materiaal.

Een twintigtal isp's, waaronder Belgacom, Voo en Telenet, krijgen de komende dagen een brief van auteursmaatschappij Sabam in de bus, die hen vraagt 3,4 procent van de internetabonnementsprijs te betalen. Sabam meent namelijk dat de isp's moeten betalen voor de beschikbaarstelling van auteursrechtelijk beschermde werken op het internet. In juli bracht Sabam de FOD Economie al op de hoogte van de beslissing. Het idee is om, tegen betaling, de Belgische internetgebruikers toegang tot werken van over de hele wereld te geven. Al meer dan een jaar praat Sabam met de verschillende internetproviders over een vergoeding van auteursrechtelijk beschermde werken. "We kunnen er echter niet omheen dat er geen concrete vooruitgang is geboekt", aldus de vereniging die in België de rechten van auteurs, componisten en uitgevers beheert.

Zoekrobot Google neemt het materiaal van Copiepresse, de vereniging van Frans- en Duitstalige krantenuitgevers van België, niet meer op in haar index. Dat deelt Google zelf mee.Google zegt dat het daarmee gevolg geeft aan het besluit van het hof van beroep van mei 2011. Het hof van beroep van Brussel bevestigde toen grotendeels een uitspraak in eerste aanleg van februari 2007. De rechter legde Google toen in kortgeding een publicatieverbod op voor het materiaal van Copiepresse in Google Nieuws. Om schadevergoedingen te vermijden, leefde Google die beslissing al langer na. Nu beslist Google om het materiaal van de Frans- en Duitstalige krantenuitgevers ook niet langer in haar "gewone" index op te nemen. Wie dus op zoek gaat naar de websites van leden van Copiepresse via de zoekmachine van Google wordt daar dus niet meer naar doorverwezen. Volgens Google is de beslissing genomen om in overeenstemming te zijn met de uitspraak van de Brusselse rechter in beroep.

De Senaatscommissie Financiën is een debat gestart over de manier waarop auteurs correct vergoed kunnen worden voor werken die via het internet gedownload worden. Het probleem is dat heel wat werken illegaal van het internet geplukt worden, al dan niet omdat er onvoldoende legaal aanbod is. Auteursrechtenvereniging Sabam lanceerde een opvallend voorstel: een moratorium van twee jaar op de vervolging van internetgebruikers die illegaal downloaden, in afwachting van duidelijke overeenkomsten met de auteurs.

Kabeloperator Telenet heeft een rechtszaak gewonnen tegen acht auteursrechtenverenigingen, waaronder Sabam. De uitspraak dateert van 12 april, zo schrijft De Tijd.

Na de juridische strijd in 2007 tussen de Franstalige Belgische kranten en zoekmachinereus Google rond Google News is de zaak in beroep opnieuw op gang getrapt. De kwestie kan, wederom, een precedent creëren voor hoe auteursrechten op het internet moeten worden behandeld.