Alles over Ben Weyts

De Twitter-account van Vlaams minister-president Jan Jambon is overgenomen door onbekenden. Sinds woensdagnamiddag stuurt de regeringsleider opmerkelijke tweets en retweets van antivaxers.

De middelen die de Vlaamse regering via de Digisprong vrijmaakt voor de digitalisering van het onderwijs zijn zeker welkom, maar er is meer nodig. Dat zeggen de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) in een gemeenschappelijk advies. De adviesraden dringen vooral aan op extra recurrente middelen en op 'meer en andere inspanningen voor kwetsbare kinderen en gezinnen'.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil met een Voorsprongfonds van 60 miljoen de hogescholen en universiteiten toekomstgerichter, flexibeler en digitaler maken. 'De coronacrisis heeft ons teruggeslagen, maar we grijpen het momentum aan om een achterstand om te buigen in een voorsprong', zegt hij.

Steeds meer scholen vragen hun leerlingen om voor de start van het nieuwe schooljaar een laptop te huren of te kopen, meestal via een samenwerking met een extern bedrijf zodat alle scholieren op hetzelfde toestel werken. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Op de eerste online lesdag na de paasvakantie ondervinden heel wat leerlingen en leraren problemen met de digitale leeromgeving Smartschool. Inloggen lukt maar moeilijk en wie er wel in geraakt ondervindt grote vertragingen. Ook bij Bingel waren er even problemen.