Alles over Benoit Tas

Meer en meer mensen leiden aan de ziekte van Parkinson, en dat soms al op jonge leeftijd. Om hen zo lang mogelijk een goeie levenskwaliteit te bieden, en zorgverleners de nodige informatie te verstrekken, ontwikkelde de Waalse start-up NeuroPath een platform dat voor iedere patiënt apart data verzamelt en ontsluit.