Alles over Booking.com

Door de instellingen van hun servers te veranderen, willen de gebruikers van datacenters in Amsterdam veel minder elektriciteit verbruiken. Ze verwachten dat ze voor ongeveer 100.000 huishoudens aan elektriciteit kunnen besparen door de servers op de 'eco-stand' te zetten, meldt het FD.

Booking.com waarschuwt gebruikers voor een mogelijk datalek bij een externe partij. Al blijft het reisbureau zeer vaag over wat er precies aan de hand is.