Alles over Chris Van der Auwera

In 2018 heeft de Vlaamse Overheid samen met DXC Technology en haar partnerbedrijf Skryv een applicatie gelanceerd die het Rampenfonds toelaat snel dossiers te behandelen, claims sneller te verwerken en zo de ontberingen voor de burgers te verminderen. Meer recentelijk heeft deze toepassing andere pijnpunten verlicht. Met de nadruk op bedrijfsflexibiliteit en operationele efficiëntie.

Chris Van der Auwera, voormalig kabinetschef ambtenarenzaken bij het Ministerie van Defensie, is aangetrokken door DXC Technology Belgium als practice partner voor de publieke sector.