Alles over communautaire beslommeringen

De federatie Wallonië-Brussel krijgt een eigen Kruispuntbank. Het project wordt morgen voorgesteld, en maakt deel uit van het fameuze Marshallplan dat de Waalse economie er bovenop moet helpen. Dat het een politiek gevoelig dossier betreft, ligt voor de hand. Al lijkt een eigen platform een logische stap voor een land waarin de politieke zwaartepunten naar de regio's verschuiven. In een mededeling aan de Waalse overheid van eind september heeft de Economische en Sociale Raad van het Waals gewest (de CESRW, een orgaan waarin vakbonden en werkgevers zetelen) nog gewezen op de politieke implicaties van een dergelijk project, de huidige federale situatie indachtig.