Alles over Cyber Security

Iedereen is een mogelijk doelwit voor een aanval met ransomware. Net daarom is het belangrijk dat organisaties samenwerken, op sectorniveau en met de overheid, en dat getroffenen ook communiceren over wat ze meemaakten. Zo kunnen we ons gezamenlijk beter wapenen tegen toekomstige aanvallen.

In België is het aantal mobiele werkers de afgelopen jaren pijlsnel gestegen. Werknemers in de zorg, schoonmaak, transport, bouw en andere sectoren werken meer en meer met smartphones, tablets en andere mobiele toestellen. Zij hebben dus nood aan een uiterst veilige digitale omgeving. En dat geldt ook voor uw bedrijf. Door mobiele toestellen beter te beheren, zorgt Proximus voor een sluitende beveiliging van uw bedrijfsgegevens. Zodat u en uw medewerkers overal met een gerust hart kunnen werken.

It-talent is veel te schaars in onze contreien en cybersecuritytalent is nog dunner gezaaid. Er wordt dus vaak zwaar strijd geleverd om deze mensen binnen te halen. Vaak blijkt het echter moeilijk om die witte raven ook te houden.