Alles over De Saer

De Kruispuntbank Ondernemingen van FOD Economie wordt op 9 mei e.k. 'open data', als de Raad van State tijdig zijn fiat geeft.