Nederland denkt aan gespecialiseerde rechters voor cybercrime

Nederland denkt aan gespecialiseerde rechters voor cybercrime

In Nederland pleiten een raadsheer en de president van het gerechtshof van Den Haag er voor om een aparte kamer op te richten voor rechtszaken rond cybercriminaliteit. De materie evolueert te snel en is vaak te complex in veel gevallen.