Alles over Defense Advanced Research Projects Agency

DARPA, het onderzoeksbureau van het Amerikaanse leger, wil een kunstmatige intelligentie bouwen die orde moet vinden in de chaos, en die moet proberen om grote en kleine wereldgebeurtenissen te begrijpen.