Alles over Dennis Ritchie

De dood van Steve Jobs is de wereld rondgegaan en heeft zowel heel wat emoties als discussies doen oplaaien. Hij heeft de wereld veranderd, hij was allicht de belangrijkste invloed op ict van de voorbije decennia, hij was als een reus in wereld van groten, zo weerklonk het eerbetoon. Maar in stilte ging nog een andere, en wellicht grotere, reus uit de ict heen...