Alles over dot antwerpen

't Stad krijgt geen eigen domeinextensie. Niemand is ingegaan op de openbare aanbesteding die werd uitgewerkt door Digipolis in opdracht van het Antwerpse schepencollege. De request for proposal is intussen terug ingetrokken. "Het stad wilde er een nuloperatie van maken, maar dat zagen de privépartners niet zitten." In navolging van Gent, wilde ook de Sinjorenstad een worp doen naar een eigen extensie op het internet. Het schepencollege van de havenstad had aan Digipolis de opdracht gegeven een aanbesteding uit te schrijven, opdat -net zoals in de Arteveldestad- een privébedrijf zich zou kunnen bezighouden met de afhandeling van het dossier (en met het beheer van het top level domein).