Alles over Eandis

Het hoofd van de Kruispuntbank Ondernemingen en CIO van de FOD Economie trekt dit najaar naar Eandis. Daarmee verliest de overheid opnieuw een ervaren ICT-topper.

Energienetbeheerder Eandis heeft een grootschalige raamovereenkomst gegund aan in totaal 12 it-leveranciers. Het contract gaat over meer dan 27 miljoen euro over twee jaar, waarbij de overeenkomst nog eens met maximaal 24 maanden verlengd kan worden. In totaal deden maar liefst 32 it-dienstenleveranciers een gooi naar het contract.

Het was aandoenlijk, de gepensioneerde knar in 'Man bijt hond' die elke dag de cijfertjes van zijn elektriciteitsmeter op een blokje papier noteerde. Hij wou niet verrast worden door een plotse verhoging van zijn verbruik. Slim.

Klanten mogen wel degelijk hun slimme meter weigeren tijdens het nieuwe testproject. Dat zegt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche in een reactie op een opiniestuk van schrijver Marc Reugebrink in De Standaard. Een week geleden werd een nieuw testproject op gang getrapt in Gent. Eandis zal over heel Vlaanderen 40.000 slimme meters uitrollen. Uit die test moet een kosten-batenanalyse voortvloeien waarop Vlaanderen zijn beslissing zal baseren op welke manier de slimme meters al dan niet ingezet zullen worden. "Na een eerste testproject was de beslissing van de Vlaamse regering nog negatief over slimme meters omdat de kosten te hoog lagen ten opzichte van de baten", vertelt ons Gorik Van Holen, woordvoerder van Freya Van den Bossche.

Niet alleen in Vlaanderen groeit de twijfel en weerstand tegen 'slimme meters'. Kosten, baten, security, privacy en zelfs gezondheidszorgen blijken heikele munten. De intentie van energieminister Freya Van den Bossche om de plannen voor de installatie van 'slimme meters' voor het meten van het stroomverbruik op brede schaal uit te stellen, lijkt te passen in een veel bredere golf van twijfel. Door de energiebedrijven en -verdelers worden die slimme meters gepusht met het oog op een betere afstemming van het stroomverbruik op de stroomproductie, met voordelen inzake ecologie en flexibele prijsstellingen. Europa treedt dit bij en heeft een richtlijn die de installatie van dergelijke meters bij de overgrote meerderheid van consumenten voorziet.

Eandis heeft de enorme inspanning om ict-gewijs los te komen van moederbedrijf Electrabel deze zomer helemaal afgerond. Toen de energiemarkt werd vrijgemaakt en zo Eandis in 2006 werd geboren als operator voor de gemengde Vlaamse distributienetbeheerders, moest ook de ict van het kersverse netbedrijf losgemaakt worden van zijn 'moeder', Electrabel. Eandis moest zich immers compleet onafhankelijk kunnen opstellen ten opzicht van de producenten en leveranciers van energie. Eandis kreeg daarvoor tot eind 2010 de tijd.

Eandis heeft het contract voor het eerste testproject rond slimme energiemeters gegund aan het Kortrijkse EnergyICT. Dat is sinds eind vorig jaar onderdeel van de Luxemburgse Elster-groep.