Alles over eHR

Het mank lopende project rond de informatisering van het federale personeelsbeheer, eHR, wordt de komend jaren gefaseerd terug rechtgetrokken. Dat heeft de ministerraad net voor het weekend beslist.

Fedict-topambtenaren Jan Deprest en Sven Forster zijn het doelwit van een onderzoek door de Inspectie van Financiën. Fedict zou een consultant voor het kwakkelende personeelsbeheerproject eHR betaald hebben met geld dat voor eBirth bedoeld was.

De overheidsdienst Fedict krijgt de verantwoordelijkheid om het eHR project van de FOD Personeel en Organisatie te herstarten. Begonnen in 2007 beoogde het eHR project van de FOD Personeel en Organisatie de centrale personeelsafhandeling van de 65.000 federale ambtenaren te informatiseren. Een oefening die werd omschreven als 'de overschakeling van de jaren '30-'40 naar het computertijdperk'. Toevertrouwd aan EDS (later overgenomen door HP) in samenwerking met Ernst&Young en Acerta, zou het project een waarde van ca. 26 miljoen euro over een periode van ca. 7 jaar vertegenwoordigen.

Het grootschalige ict-project voor de automatisering van het personeelsbeheer bij de federale overheid - eHR genaamd - dreigt uit te draaien op een fiasco. Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Informatisering Hendrik Bogaert heeft het daarom in handen gegeven van de federale overheidsdienst voor ict Fedict. Even terugspoelen: in 2007 lanceerde de FOD Personeel en Organisatie het eHR-project. Doel was het personeelsbeheer van zowat 65.000 federale ambtenaren te automatiseren. Het gaat om een contract van 26,2 miljoen euro gespreid over 7 jaar, dat indertijd werd binnengehaald door EDS/HP - dat Oracle/PeopleSoft voorstelde - in samenwerking met Ernst & Young voor het change management en Acerta voor de loonmotor