Alles over Elia

Het omdraaien van het dag- en nachttarief kan helpen bij het voorkomen van een black-out. Dat zegt ingenieur Dennis Lauwers van IBM Belgium. "Zeker bij consumenten waar grote energiebesparingen gehaald kunnen worden, is dat een interessante piste."

Stroomnetbeheerder Elia participeert in een 'off shore' stroomnet dat momenteel goeddeels door Google wordt gefinancierd. Elia gaat tevens consultancydiensten leveren. Het Atlantic Wind Connection project (AWC) voorziet in de uitbouw van een eerste onderzees stroomnetwerk voor het transport van windenergie vanuit zee naar de oostkust van de Verenigde Staten. De totaalwaarde van de investering wordt momenteel op zo'n 5,5 miljard dollar berekend, verdeeld over vijf fasen. Elia neemt een aandeel van 10% in de eerste fase - goed voor ca. 22,9 miljoen euro - gevolgd door telkens 5% in de volgende fasen. Tegelijkertijd werd een lange termijncontract getekend met de ontwikkelaar van het project, Atlantic Wind Developer, voor het verlenen van consultancydiensten. Elia beschikt immers door zijn activiteiten in Duitsland (in casu de Elia dochter 50Hertz) en in de Noordzee over een stevige expertise terzake. Het project in de VS voorziet uiteindelijk de uitbouw van een 'high voltage direct current' netwerk (HVDC, hoogspanningsnetwerk voor gelijkstroom) met een capaciteit van ca. 6.000 MW.