Alles over erp

De Cegeka groep heeft een intentieverklaring ondertekend om ERP-specialist Edan Business Solutions over te nemen.

Slechts één Belgisch bedrijf op 3 (meer bepaald 35 procent) zou ERP-software gebruiken om zijn administratieve processen te automatiseren. Dat is althans de conclusie van een studie van Afas Software, een bouwer van, jawel, erp-software.

Belgische bedrijven maken nog te weinig gebruik van grc-technologie: governance, risk and compliance. Dat blijkt uit een studie van PwC, waarbij een vijftigtal Belgische bedrijven bevraagd werden die SAP als erp-systeem gebruiken.

De Amsterdamse retaildivisie van modehuis Karl Lagerfeld heeft gekozen voor het erp-pakket Lawson for Fashion. Dat zal draaien in een private cloud bij Cegeka.

Het bouwbedrijf Bostoen uit Drongen, bij Gent, kiest Centric en partner Arco voor de uitbouw van haar nieuwe erp-oplossing. Het gaat om een 80-tal gebruikers.

Le projet ERP à grande échelle du gouvernement fédéral, Fedcom, fait à nouveau l'objet de sévères critiques de la part de la Cour des comptes. Il lui manque encore tant un cadre légal que plusieurs fonctions importantes. Voilà ce qui ressort du 167ème Livre de la Cour des comptes, aussi dénommé le 'livre des gaffes'. Fedcom est une création d'IBM, CSC et Oasis sur base de software SAP. Depuis le début de cette année, un premier déploiement définitif a débuté auprès du SPF sécurité sociale, du SPF emploi, du SPF économie et du SPF intégration sociale. L'année dernière déjà, la Cour des comptes s'en était prise vertement à Fedcom qui ne répondait pas aux normes de qualité techniques et auquel il manquait un cadre légal.

Het grootschalige erp-project van de federale overheid, Fedcom, moet weer zware kritiek slikken van het Rekenhof. Zowel het wettelijk kader als een aantal belangrijke functies ontbreken. Dat blijkt uit 167ste Boek van het Rekenhof, ook wel het 'Blunderboek' genoemd. Fedcom is een gebouwd door IBM, CSC en Oasis op basis van SAP-software. Sinds begin dit jaar is er een eerste definitieve roll-out van start gegaan bij de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, de FOD Economie en de de POD Maatschappelijke Integratie. Vorig jaar gaf het Rekenhof Fedcom er al van langs. Fedcom beantwoorde nog niet aan de nodige technische kwaliteitsnormen en het wettelijke kader ontbrak.