Alles over European Systemic Risk Board

Het Europees Comité voor Systeemrisico's (de ESRB) heeft een voorstel uitgeschreven voor een raamwerk waarin verschillende autoriteiten binnen de EU kunnen samenwerken rond grote cyberincidenten.