Alles over Europees Geneesmiddelenbureau

Het Europees Comité voor Systeemrisico's (de ESRB) heeft een voorstel uitgeschreven voor een raamwerk waarin verschillende autoriteiten binnen de EU kunnen samenwerken rond grote cyberincidenten.