Alles over febelgra

De federatie van de grafische industrie Febelgra en de FOD Financiën blijven lijnrecht tegenover mekaar staan in hun visie op het nut van de nieuwe centrale federale overheidsdrukkerij, Fedopress genaamd. Precies een jaar geleden werd de monsteraanbesteding toegewezen die Fedopress moest vormgeven. Fedopress moest de printingnoden van de overheid centraliseren en de overcapaciteit rond printing wegwerken. Xerox, Pitney Bowes en NRB verdeelden de drie loten van het miljoenencontract.