Regering heeft 20 miljoen euro nodig voor cyberveiligheid

Regering heeft 20 miljoen euro nodig voor cyberveiligheid

Om de strategie rond cyberveiligheid van de federale regering uit te voeren, zal 20 miljoen euro nodig zijn. Dat heeft staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert in de Kamer verklaard.