Alles over Fedict

Zondag stemmen 7.871.504 mensen in België. Nog eens 128.954 Belgen doen dat in het buitenland, al nemen zij enkel deel aan de federale verkiezingen. Maar hoe lopen die gegevens van stembus tot resultaat?

Zowel CERT.BE als Fedict hebben meteen na het bekend raken van Heartbleed stappen ondernomen om het gevaar ervan in te schatten en het indien nodig aan te pakken.

De aanbesteding voor de G-cloud van Fedict is niet gegund. Het project verdwijnt daarmee opnieuw voor lange tijd in de koelkast.

Fedict stopt eind januari met de 'triplet' aanvraag van een token, en beveelt eens te meer het gebruik van een eID kaartlezer aan.

De federale ict-overheidssystemen die beheerd worden door Fedict kunnen misbruikt worden voor 'state sponsored' spionage. Dat zegt staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert. "Om ons te beschermen zijn aanzienlijke budgettaire inspanningen nodig."

Vlaamse ambtenaren surfen sinds vorige week op IPv6. Vanaf juli zullen ook burgers en ondernemingen de Vlaamse overheidsapps en -websites kunnen bereiken met IPv6-adressen.

Cert.be lanceert een website die burgers op een neutrale manier informeert over de gevaren waaraan ze worden blootgesteld op het internet. "Safeonweb.be is een laagdrempelig initiatief voor het grote publiek", benadrukt Cert.be-coördinator Christian Van Heurck.

Als het aan staatssecretaris Hendrik Bogaert ligt, dan krijgt Fedict een belangrijkere rol die de departementen overstijgt. Al wil hij geen bevoegdheden verschuiven.

Met enige vertraging gaat de overheidscloud waarvoor Fedict op zoek ging naar een integrator binnenkort van start. Tegen september wordt de opdracht formeel toegewezen.

Het mank lopende project rond de informatisering van het federale personeelsbeheer, eHR, wordt de komend jaren gefaseerd terug rechtgetrokken. Dat heeft de ministerraad net voor het weekend beslist.

Fedict-topambtenaren Jan Deprest en Sven Forster zijn het doelwit van een onderzoek door de Inspectie van Financiën. Fedict zou een consultant voor het kwakkelende personeelsbeheerproject eHR betaald hebben met geld dat voor eBirth bedoeld was.