Alles over fedopress

De federatie van de grafische industrie Febelgra en de FOD Financiën blijven lijnrecht tegenover mekaar staan in hun visie op het nut van de nieuwe centrale federale overheidsdrukkerij, Fedopress genaamd. Precies een jaar geleden werd de monsteraanbesteding toegewezen die Fedopress moest vormgeven. Fedopress moest de printingnoden van de overheid centraliseren en de overcapaciteit rond printing wegwerken. Xerox, Pitney Bowes en NRB verdeelden de drie loten van het miljoenencontract.

De aanbestedingen voor de gecontesteerde federale 'overheidsdrukkerij' Fedopress zijn gegund. Document- en printingspecialisten Xerox en Pitney Bowes hebben de 2 grootste loten in de wacht gesleept. Het derde lot is was voor het Waalse it-dienstenbedrijf NRB. Fedopress moet ervoor zorgen dat de federale overheidsdiensten hun printingnoden kunnen centraliseren. Op termijn zou dat een autonome structuur kunnen worden, een federale overheidsdrukkerij zeg maar, met als voornaamste doel de overcapaciteit rond printing bij de overheid weg te werken. Een jaar geleden werd daarvoor een aanbesteding gelanceerd.