Rationeel print- en kopieerbeleid moet kosten drukken

Rationeel print- en kopieerbeleid moet kosten drukken

De federale ministerraad heeft donderdag ingestemd met het uitbreiden van het project voor rationeel print- en kopieerbeleid van de FOD Financiën. Zo meldt staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, Hendrik Bogaert.

Strijd tegen piraterij en namaak op internet opgevoerd

Strijd tegen piraterij en namaak op internet opgevoerd

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie en de Belgian Anti-Piracy Federation (BAF) hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend om de strijd tegen piraterij en namaak op het internet op te voeren. Ze beogen minder onlinefraude en een groter legaal aanbod.