Alles over Frank Robben

Het activiteitenverslag van ict-dienstenleverancier Smals vzw wijst op een sterke stijging van de investeringen in het voorbije jaar.

De ontwerpverordening rond privacy die eurocommissaris Viviane Reding eind januari op tafel legde, creëert kopzorgen bij topambtenaar Frank Robben, administrateur-generaal van de van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. Met name de juridische vorm ervan - een 'verordening' - dreigt volgens hem "goede nationale evenwichten tussen privacy en efficiëntie" te verstoren. Frank Robben bond eerder al de kat de bel aan op Twitter en wil dat nu ook toelichten. "Het probleem zit hem in het feit dat het om een Europese (ontwerp-)'verordening' gaat. Tot nu werden er door de Europese Commissie vooral richtlijnen uitgevaardigd die bepaalde doelstellingen bevatten die de lidstaten dan moesten behalen.

Het Nederlandse College voor de Bescherming van Persoonsgegevens (CBP) heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de vingers getikt omwille van een zware privacyschending bij risicoprofilering van uitkeringsgerechtigheden.

Het eHealth-platform, het elektronische netwerk voor de uitwisseling van gegevens in de gezondheidszorg, is 'te Vlaams'. Dat zegt althans de Franstalige groene partij Ecolo, bij monde van volksvertegenwoordiger Muriel Gerkens, in Le Soir. Ook administrateur-generaal Frank Robben wordt onder vuur genomen. De kritiek schiet alle kanten uit. Zo zouden vijf van de zes sleutelposten voor Nederlandstaligen zijn en zitten er niet altijd Franstalige artsen in het eHealth-team. Voorts betreurt Gerkens dat Frank Robben het platform al twee jaar, sinds de oprichting 'beheerst'.

"Didier Bellens zou beter zwijgen over e-health toepassingen op Belgacom TV", zegt administrateur-generaal van de Kruispuntbank Frank Robben. "Er is geen enkele afspraak om gezondheidsgegevens via dergelijke platformen bij patiënten te krijgen." Volgens Robben is digitale televisie in zijn huidige vorm absoluut niet geschikt om persoonsgegevens op een veilige manier naar het televisiescherm te brengen. "Hoe krijg je zekerheid over de identiteit van de persoon voor het scherm? Wat als een ietwat conservatieve vader merkt dat zijn drie dochters de pil voorgeschreven krijgen? Hoe ga je dat oplossen?"